logo-cirilica

Давање у закуп ресторана на Међународном терминалу

Давање у закуп ресторана на Међународном терминалу

ЈКП „Паркинг сервис“ обавештава заинтересоване да даје у закуп ресторан на Међународном терминалу у Блоку 43 на Новом Београду, који се налази у склопу Логистичког центра и у непосредној близини Царинске испоставе Терминал Београд. У Логистичком центру „Паркинг сервиса“ седиште има око 120 шпедитерских кућа, а кроз њега дневно прође више од 500 камиона, који обављају царинске формалности.

Ресторан, који се издаје у закуп, налази се у новоизграђеној пословној згради и до сада није био у функцији. Површине је 157,27 m2, а даје се у закуп на 5 година. Почетна цена закупа је 120.000 динара без урачунатог ПДВ-а, а право учешћа имају и домаћа и страна правна лица.

Конкурсна документација се преузима у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Београд на адреси Београд, Кнеза Вишеслава број 27, закључно са 04.06.2020. године. Заинтересованим лицима омогућено је разгледање објекта ресторана, а рок за достављање понуда је 04.06.2020. године.


Oglas_Restoran na Medjunarodnom terminalu_25.05.2020