Успешна и друга провера пословања по стандарду ISO 9001:2015

ЈКП „Паркинг сервис “ успешно је завршило другу надзорну проверу пословања по захтевима стандарда ISO 9001:2015, Систем менаџмента квалитетом. Поштовањем принципа овог стандарда, Предузеће доказује да пословање базира на сталном побољшању перформанси процеса, у складу са захтевима корисника и других заинтересованих страна.

Први сертификат, као доказ поштовања захтева овог стандарда, Предузеће је добило у јулу 2015. године. Ресертификациона провера је спроведена у јулу 2018. године, када је Предузеће увело ново Standard 9001_23.06.2020издање стандарда.

Водећe национално сертификационо тело за системе менаџмента JUQS je спровелo 22.06.2020. године другу надзорну проверу у ЈКП „Паркинг сервис“. По спровођењу провере констатовано је да су у овом Предузећу сви захтеви стандарда испуњени и да нема неусаглашености.

Послујући у складу са стандардом ISO 9001:2015, ЈКП „Паркинг сервис“ непрестано ради на побољшању Система менаџмента квалитетом, утврђивању ризика и прилика, као и мера за отклањање уочених неусаглашености. ЈКП „Паркинг сервис“ посебну пажњу поклања мерењу задовољства корисника, утврђивању њихових потреба и очекивања и дефинисању мера за повећање нивоа квалитета услуга.

image_printШтампај