Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.10.2020. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 15.10.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.10.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.10.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 12.10.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 12.10.2020. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 12.10.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.10.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 06.11.2020. године