Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/20

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1  Објављено 09.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 6  Објављено 10.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 10  Објављено 10.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 12  Објављено 10.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 3  Објављено 13.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 4  Објављено 20.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 5  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 7  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 8  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 9  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 11  Објављено 04.01.2021. године