ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД
Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27
упућује
Ј А В Н И П О З И В
СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

Предмет позива је скуп од 172 возила, која су као хаварисана, као возила из саобраћајних незгода и прекршаја, уклоњена са јавних површина ангажовањем техничких средстава Предузећа по налозима надлежних органа и смештена на објекте за ту намену на Ади Циганлији, у Бродарској улици, на Старом сајмишту и у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн на Новом Београду и то: 155 путничких моторних возила, 6 теретних моторних возила и 11 мотоцикaла.

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу о управљању или уговору о коришћењу и располагању возилом, исто можете погледати радним данима и суботом од 09 до 14 часова, почев од 13.11.2020. године до 20.11.2020. године и преузети по претходно измиреним трошковима, које је Предузеће имало овим поводом. У противном, по истеку наведеног рока, непреузета возила ће се сматрати напуштеним и као „отпадна“ изложити јавној продаји.

Све информације о овим возилима сопственици могу добити на број телефона 011/301-70-70, сваког радног дана од 09 до 14 часова.

Служба за експлоатацију возила

Списак возила можете погледати ОВДЕ.
image_printШтампај