Брига за здравље запослених и животну средину

JКП „Паркинг сервис“ Београд je успешно завршило ресертификациону проверу са миграцијом према захтевима стандарда ISO 45001:2018, Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и надзорну проверу према захтевима стандарда ISO 14001:2015, Систем менаџмента заштитом животне средине.

Sertifikaciona-proveraЗапослени су једна од најзначајнијих заинтересованих страна и Предузеће, кроз различите програме, показује интересовање за испуњење њихових захтева. Брига о безбедности и здрављу на раду је примарни циљ Предузећа. Испуњењем захтева стандарда ISO 45001 Предузеће је идентификовало ризике по безбедност и здравље на раду и прилике за побољшање услова рада.

Свакодневно се врше обуке и информисање запослених, са циљем подизања свести о значају безбедности и заштите здравља на раду. Успешно реализована ресертификациона провера је уједно потврда да су активности, које „Паркинг сервис“ предузима, пример добре праксе, која ће се наставити.

Осим улагања у безбедност и здравље запослених, Предузеће се годинама уназад труди да послује одговорно и у складу са еколошким принципима. Непримерено поступање према животној средини навело је друштвено-одговорне компаније, међу којима је и „Паркинг сервис“, да усвоји систематичан приступ менаџменту животном средином и на тај начин допринесе вишем степену одрживости животне средине.

image_printШтампај