Cover_zdravlje-na-prvom-mestu

Здравље на првом месту

Здравље на првом месту

У циљу заштите здравља, смањења контаката и што краћег задржавања у објектима ЈКП „Паркинг сервис“, ово предузеће поставило је табле обавештења, које подсећају кориснике да је здравље на првом месту и да примењују препоручене мере предострожности. „Паркинг сервис“ је због пандемије контакте запослених са корисницима свео на најмању могућу меру и увео бројне савремене видове комуникације, као што су бесконтактно и електронско плаћање паркирања.

Око 150 табли обавештења на објектима којима управља ЈКП „Паркинг сервис“, подсећају грађане да држе препоручену дистанцу од 2 m, као и да носе заштитну опрему у виду маски и рукавица и тиме заштите своје и туђе животе. Предузеће је у гаражама и на паркиралиштима поставило већи број станица за бесконтактно плаћање. Грађанима се препоручује плаћање паркирања путем припејд или „parking pass“ картица које омогућавају возачима да једноставно улазе и излазе са паркинг објеката, без обавезе да на благајнама и наплатним станицама плаћају паркирање. Коришћење једне од понуђених опција плаћања уместо готовине, своди ризик од заразе на минимум, јер корисници не долазе у контакт са инкасантима.


„Паркинг сервис“ подсећа кориснике да захтеве за претплату и рекламације могу да попуне на сајту овог предузећа, без одласка у пословнице Корисничког сервиса. Претплатницима који имају месечне карте за паркирање у зонама, као и корисницима који измирују своје обавезе према овом предузећу, препоручује се електронско плаћање.

„Паркинг сервис“ примењује препоруке Владе Републике Србије и Управе града Београда у вези са заштитом и превенцијом од заразе корона вирусом, како својих запослених, тако и корисника услуга и апелује на свест грађана, наглашавајући да је здравље на првом месту.
Cover-ISO

„Паркинг сервис“ ресертификовао стандард ISO 14001

„Паркинг сервис“ ресертификовао стандард ISO 14001

ЈКП „Паркинг сервис“ успешно је завршило ресертификациону проверу пословања по стандарду ISO 14001:2015, Систем менаџмента заштитом животне средине. Поштовањем принципа овог стандарда, Предузеће доказује да послује на еколошки одговоран начин, као и да је усаглашено са законском регулативом и тиме позитивно утиче на квалитет животне средине. Први сертификат као доказ поштовања захтева овог стандарда Предузеће је добило априла 2017. године.

Водећа светска организација за контролисање, верификацију, испитивање и сертификацију SGS спровела је ресертификациону проверу у ЈКП „Паркинг сервис“. По спровођењу провере констатовано је да су у овом предузећу сви захтеви стандарда испуњени и да нема неусаглашености. На основу налаза са ресертификационе провере ЈКП „Паркинг сервис“ добило је сертификат број CH17/0373, као доказ o усаглашености са захтевима стандарда ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Послујући у складу са стандардом ISO 14001:2015 , „Паркинг сервис“ непрестано ради на побољшању Система менаџмента заштитом животне средине, превенцији загађења, утврђивању ризика и прилика, као и мера за отклањање уочених неусаглашености. „Паркинг сервис“ посебну пажњу поклања подизању свести запослених о значају заштите животне средине и то кроз обуку, стручна усавршавања и квалитетно и благовремено информисање.

Новодобијени сертификат о усаглашености пословања ЈКП „Паркинг сервис“ са захтевима стандарда ISO 14001:2015 важи за период од 08.04.2020. до 28.03.2023. године.
Јавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система, број МВ-07-У-00/20

Јавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система, број МВ-07-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.05.2020. године.

Рок за подношење понуда: 18.05.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240666

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.05.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.05.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.05.2020. годинеCover_Standardi_Reklamacije_KS_Takovska

Отварају се пословнице Корисничког сервиса

Отварају се пословнице Корисничког сервиса

ЈKП „Паркинг сервис“ Београд обавештава кориснике својих услуга да све пословнице овог предузећа у Таковској 31, Милешевској 51 и у Kраљице Марије 7, ‪почињу да раде са странкама и то у термину од 8 до 16 часова до укидања ванредног стања.

Све информације о услугама Предузећа и њиховој реализацији могу се добити путем Kонтакт центра, на број телефона 011/303-5-400, и електронски, путем маил-а ‪info@parking-servis.co.rs.

Подсећамо да се куповина или продужење важности повлашћене паркинг карте може обавити регистровањем на порталу Паркинг сервиса, уз апел да корисници сва дуговања која имају ка „Паркинг сервису“ измирују електронски, а уколико имају потребу да дођу у пословнице предузећа – да користе заштитне маске и рукавице и да држе неопходно одстојање.

Сви запослени ЈKП „Паркинг сервис” придржавају се препорука Градског штаба за ванредне ситуације, уз напомену да ће Предузеће и надаље пратити инструкције надлежних, на основу којих ће организовати свој рад.
logo-cirilica

Продужен рок важења инвалидских паркинг карата

Продужен рок важења инвалидских паркинг карата

Секретаријат за социјалну заштиту, у сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис”, продужио је рок важења инвалидских паркинг карата до 30 дана од дана престанка ванредног стања.

Реч је о паркинг картама за календарску 2019. годину. Издате су у „Паркинг сервису” свим корисницима права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији Београда, а на основу решења Секретаријата за социјалну заштиту и у складу с Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима.
logo-cirilica

Режим рада ЈКП „Паркинг сервис“ током ванредног стања

Режим рада ЈКП „Паркинг сервис“ током ванредног стања

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“, као и сва остала градска јавна комунална предузећа, током ванредног стања обавља послове из своје надлежности. Гараже и паркиралишта раде по уобичајеном режиму, а обавља се и контрола и наплата паркирања у зонираном подручју.

Све пословнице Kорисничког сервиса овог Предузећа од јуче су затворене за рад са странкама. Kомуникација са корисницима обавља се путем маила info@parking-servis.co.rs и телефона број 011/30-35-400, а радно време остаје исто и то радним даном од 7 до 21 час, а суботом од 7 до 14 часова.

Корисници, којима је истекла или ускоро истиче повлашћена карта за паркирање могу аутоматски да је продуже, тако што ће се регистровати на порталу Паркинг сервиса и купити електронску паркинг карту. Апелујемо на кориснике да сва дуговања која имају ка „Паркинг сервису“ измирују електронски, путем портала.

Служба за пренос непрописно паркираних возила по налогу надлежних органа сва уклоњена возила преноси на плац на Старом сајмишту.

Сви запослени овог Предузећа придржавају се препорука Градског штаба за ванредне ситуације и у будуће ће се понашати у складу са законом дефинисаним мерама.
logo-cirilica

Предлог препорука за понашање запослених у циљу ограничавања ширења епидемије

Предлог препорука за понашање запослених у циљу ограничавања ширења епидемије

У складу са усвојеним препорукама са прве и друге телефонске седнице Градског штаба за ванредне ситуације, одржане 11. и 12.03.2020. године

  1. Препоручује се свим запосленима да се придржавају препорука ГШ за ванредне ситуације, усвојених на 1. и 2. седници и то:

  • одржавање личне хигијене и хигијене радног простора и

  • редовно – свакодневно праћење средстава јавног информисања и информација и препорука издатих од стране званичних институција, те избегавање креирања и дистрибуције неформалних и непроверених информација.2. Налаже се Служби за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО да:

 

  • појача мере дезинфекције и хигијене простора (дезинфекција квака, врата, радних површина, тоалета, телефона – мобилних и фиксних), као и да уведе коришћење дезинфекционих средстава за чишћење радних просторија предузећа;

  • постави дезинфекциона средства за руке на улазима у објекте предузећа и поред лифтова;

  • обезбеди дезинфекциона средства за руке за запослене који раде са странкама, као и да обезбеди друга заштитна средства.

Осим ових мера ЈKП „Паркинг сервис“ је до даљњег, у складу са препорукама за понашање запослених у циљу ограничавања ширења епидемије, обуставио извођење едукативних предавања о саобраћају ђацима првацима у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“.

 
Cover-ISO27001

„Паркинг сервис“ уводи и стандард ISO 27001:2013

„Паркинг сервис“ уводи и стандард ISO 27001:2013

У просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Београд одржан је први радни састанак, којим је отпочео процес имплементације стандарда ISO 27001 – Система менаџмента безбедношћу информација. Ово је само логичан наставак имплементирања ISO стандарда у процесе рада овог комуналног предузећа.


Radni sastanak ISO 27001

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, из године у годину, побољшава квалитет својих услуга и труди се да у свим сегментима пословања иде у корак са светским фирмама исте струке. Доказ за то је и увођење Интегрисаног система менаџмента (IMS), који обухвата испуњење захтева стандарда ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 – Систем менаџмента заштитом животне средине и OHSAS 18001 – Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду.

„Паркинг сервис“ је дошао до нивоа на ком је неопходно отићи и корак даље, односно заштитити и информације којима располаже, што је довело до започињања процеса имплементације стандарда ISO 27001 – Система менаџмента безбедношћу информација.

Имплементација система заштите и безбедости информација доказује да се према информацијама поступа одговорно и да се оне користе и дистрибуирају професионално и сигурно. Испуњење захтева овог међународног стандарда обезбеђује смањење ризика од оштећења и губитка информација, али и дефинише постојање одговорности за безбедност информација од стране свих запослених и на свим нивоима предузећа. Такође, увођење и поштовање стандарда ISO 27001 доприноси већем поверењу корисника, запослених, сарадника, институција и свих заинтересованих страна, због знања да су њихови подаци безбедни.

Осим увођења ISO стандарда и пословања по захтевима које они намећу, ЈКП „Паркинг сервис“, такође, улаже и у развијање ресурса, усвајање нових знања и унапређење информационих технологија, које користи у раду, а које се из дана у дан мењају и иновирају.
Cover-norvezanin-posetio-KOC

Норвешки колега у посети Контролно-оперативном центру „Паркинг сервиса“

Норвешки колега у посети Контролно-оперативном центру „Паркинг сервиса“

Недавно отворен Контролно-оперативни центар „Паркинг сервиса“ привукао је пажњу, не само домаће, већ и стране јавности, а нарочито колега из саобраћајне струке. Да се овакав мониторинг центар не виђа сваки дан, потврдио је и Бјорн Каланд, директор компаније која у Норвешкој, у граду Ослу, жели да направи сличан мониторинг центар.

KOC Norvezanin

Као „човек из струке“, Каланд је, приликом посете Контролно-оперативном центру „Паркинг сервиса“, обратио пажњу на мноштво детаља, које би обичном посетиоцу сигурно промакли. Он је изјавио да је обишао неколико сличних оперативних центара у Европи, али да је импресиониран овим у Београду и да је, по његовом мишљењу, најбољи који је видео.

Каланд је нагласио да у веома лепо опремљеном простору, до изражаја долазе и савремено опремљена радна места, са довољно места за сваког оперативца. Осим сјајног амбијента у коме запослени раде, он је посебну пажњу скренуо и на различите сфере рада „Паркинг сервиса“, које су у овом Мониторинг центру уклопљене у функционалну целину.

- Фасцинирало ме је то што сте успели да повежете базе података различитих система, а ту, пре свега, мислим на систем који прати 23 паркинг објекта, гараже и паркиралишта, и систем који прати 3.500 паркинг сензора на улици и који као такав представља једну од највећих инсталација сензора у Европи. То је веома тешко уклопити, поготово што су различити провајдери чије програме користите и који прате ове системе. Честитам вам, јер сте успели у томе!

Каланд је захвалио домаћинима из „Паркинг сервиса“ што су му омогућили да уживо види примену система, који жели да уведе у Ослу, као и да чује искуства и сугестије „из прве руке“.

„Паркинг сервис“ је имплементирањем најсавременије опреме и технологије у своје пословање обезбедио услове за управљање различитим системима из једне централне тачке у виду Kонтролно-оперативног центра. Из овог центра обавља се контрола система потапајућих стубића, мониторинг стања у јавним гаражама, управља се расположивим дизалицама за пренос возила, као и инфо таблама које приказују слободна паркинг места, како на улицама, тако и у гаражама. Из Контролно-оперативног центра се прати рад људи на терену, као и рад информатичко-комуникационе инфраструктуре Предузећа.
Sava-centar-20.06.2018-(17)

Паркиралиште „Сава центар“ привремено затворено за кориснике

Паркиралиште „Сава центар“ привремено затворено за кориснике

„Паркинг сервис“ обавештава кориснике својих услуга да ће од суботе, 12. октобра 2019. године, паркиралиште „Сава центар“ бити привремено затворено за кориснике који га користе по сату паркирања.

Промена у режиму рада паркиралишта „Сава центар“ трајаће до 18. октобра 2019. године, односно током 141. скупштине Интерпарламентарне уније, која се у Сава центру одржава у организацији Владе Републике Србије. По завршетку ове манифестације, паркиралиште ће бити отворено за све кориснике.