logo-cirilica

Продужен рок важења инвалидских паркинг карата

Продужен рок важења инвалидских паркинг карата

Секретаријат за социјалну заштиту, у сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис”, продужио је рок важења инвалидских паркинг карата до 30 дана од дана престанка ванредног стања.

Реч је о паркинг картама за календарску 2019. годину. Издате су у „Паркинг сервису” свим корисницима права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији Београда, а на основу решења Секретаријата за социјалну заштиту и у складу с Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима.
logo-cirilica

Оглас о јавној продаји отпадних возила

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ОТПАДНИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПОНУЂАЧА

Излажу се јавној продаји 118 возила, која су, по налозима надлежних државних органа и органа локалне самоуправе из саобраћајних прекршаја и незгода, уклоњена са јавних површина, ангажовањем ЈКП „Паркинг сервис“, и смештена на плацеве на Ади Циганлији, у Бродарској улици, и у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн бб на Новом Београду.

Возила се продају као „отпадна“, индексног броја 160104* из Каталога отпада, према списку из конкурсне документације, без права на регистрацију.

Право учешћа у поступку јавне продаје ових возила имају правна лица и предузетници, који су регистровани за откуп, сакупљање, транспорт, складиштење и третман, оваквих секундарних сировина сагласно одредбама Закона о управљању отпадом, и који поседују одговарајућа Решења и Дозволе издате на њиховo име од стране надлежних органа.

Заитересованим лицима је, на наведеним сместиштима, омогућено разгледање ових возила радним данима почев од 18. до 23.03.2020. године, од 09 до 14 часова.

Понуђачи могу преузети конкурсну документацију у дирекцији ЈКП „Паркинг сервис“, у Београду, у Улици кнеза Вишеслава бр. 27, у наведене радне дане, од 09 до 14 часова, као и електронским путем по захтеву на сопствену и-мејл адресу, уколико претходно уплате износ од 2.500 динара, на текући рачун Предузећа број 150-00000000-43771-66, Директна банка Крагујевац, у сврху: „Откуп конкурсне документације П-42/2020“. Уплатом износа за откуп документације ово лице се одриче права на повраћај, из било којих разлога.

Предмет понуде понуђача може бити само скуп возила по списку из конкурсне документације. Понуде понуђача за поједина возила или групу возила су неисправне и Комисија их неће разматрати.

Информације о продаји возила можете добити позивом на број телефона 011/3017070, односно 011/2228041 или путем и-мејла: info@parking-servis.co.rs.
logo-cirilica

Режим рада ЈКП „Паркинг сервис“ током ванредног стања

Режим рада ЈКП „Паркинг сервис“ током ванредног стања

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“, као и сва остала градска јавна комунална предузећа, током ванредног стања обавља послове из своје надлежности. Гараже и паркиралишта раде по уобичајеном режиму, а обавља се и контрола и наплата паркирања у зонираном подручју.

Све пословнице Kорисничког сервиса овог Предузећа од јуче су затворене за рад са странкама. Kомуникација са корисницима обавља се путем маила info@parking-servis.co.rs и телефона број 011/30-35-400, а радно време остаје исто и то радним даном од 7 до 21 час, а суботом од 7 до 14 часова.

Корисници, којима је истекла или ускоро истиче повлашћена карта за паркирање могу аутоматски да је продуже, тако што ће се регистровати на порталу Паркинг сервиса и купити електронску паркинг карту. Апелујемо на кориснике да сва дуговања која имају ка „Паркинг сервису“ измирују електронски, путем портала.

Служба за пренос непрописно паркираних возила по налогу надлежних органа сва уклоњена возила преноси на плац на Старом сајмишту.

Сви запослени овог Предузећа придржавају се препорука Градског штаба за ванредне ситуације и у будуће ће се понашати у складу са законом дефинисаним мерама.
logo-cirilica

Предлог препорука за понашање запослених у циљу ограничавања ширења епидемије

Предлог препорука за понашање запослених у циљу ограничавања ширења епидемије

У складу са усвојеним препорукама са прве и друге телефонске седнице Градског штаба за ванредне ситуације, одржане 11. и 12.03.2020. године

  1. Препоручује се свим запосленима да се придржавају препорука ГШ за ванредне ситуације, усвојених на 1. и 2. седници и то:

  • одржавање личне хигијене и хигијене радног простора и

  • редовно – свакодневно праћење средстава јавног информисања и информација и препорука издатих од стране званичних институција, те избегавање креирања и дистрибуције неформалних и непроверених информација.2. Налаже се Служби за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО да:

 

  • појача мере дезинфекције и хигијене простора (дезинфекција квака, врата, радних површина, тоалета, телефона – мобилних и фиксних), као и да уведе коришћење дезинфекционих средстава за чишћење радних просторија предузећа;

  • постави дезинфекциона средства за руке на улазима у објекте предузећа и поред лифтова;

  • обезбеди дезинфекциона средства за руке за запослене који раде са странкама, као и да обезбеди друга заштитна средства.

Осим ових мера ЈKП „Паркинг сервис“ је до даљњег, у складу са препорукама за понашање запослених у циљу ограничавања ширења епидемије, обуставио извођење едукативних предавања о саобраћају ђацима првацима у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“.

 
Cover-8-mart_cir-2020

Срећан 8. март

Срећан 8. март

ЈКП „Паркинг сервис” на традиционалан начин честита Дан жена корисницама својих услуга, којима је „паук” пренео непрописно паркирано возило.

Даме којима је Служба за експлоатацију возила „Паркинг сервиса”, данас, поступајући по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције или Комуналне инспекције, уклонила возило због непрописног паркирања, после непријатног догађаја сачекаће лепе вести када буду дошле да преузму свој аутомобил. Наиме, све власнице возила које до сутра, 9. марта, преузму свој аутомобил, „Паркинг сервис“ ослобађа наплате услуге преноса. Једини услов за ослобађање од новчане накнаде преноса је да приликом преузимања возила дају на увид саобраћајну дозволу и личну карту, као доказ да је возило у њиховом власништву.


„Паркинг сервис“ на овај начин даје свој допринос празнику жена, трудећи се да корисницама својих услуга празник протекне у добром расположењу.

Cover-8-mart_cir-2020
logo-cirilica

Јавни позив сопственицима возила

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

упућује

Ј А В Н И П О З И В

СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

Предмет позива је скуп од 118 возила, која су као хаварисана, као возила из саобраћајних незгода и прекршаја, уклоњена са јавних површина ангажовањем техничких средстава Предузећа по налозима надлежних органа, и смештена на објекте за ту намену на Ади Циганлији, у Бродарској улици и у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн на Новом Београду.

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу о управљању или уговору о коришћењу и располагању возилом, исто можете погледати радним данима и суботом од 09 до 14 часова, почев од 06.03. до 14.03.2020. године, и преузети по претходно измиреним трошковима, које је Предузеће имало овим поводом. У противном, по истеку наведеног рока, непреузета возила ће се сматрати напуштеним и као „отпадна“ изложити јавној продаји, ради намирења трошкова.

Све информације о овим возилима сопственици могу добити на телефон број 011/301-70-70, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Служба за експлоатацију возила


Списак возила можете погледати ОВДЕ.
logo-cirilica

Радно време „Паркинг сервиса“ за Дан државности Србије

Радно време „Паркинг сервиса“ за Дан државности Србије

ЈКП „Паркинг сервис” Београд обавештава кориснике својих услуга да од суботе до понедељка, од 15. до 17. фебруара 2020. године, неће контролисати и наплаћивати паркирање у зонираним деловима града поводом обележавања Дана државности Србије. Током предстојећег празника, биће затворене и пословнице Корисничког сервиса у улицама Таковска бр. 31, Краљице Марије бр. 7 и Милешевска бр. 51.

Све јавне гараже, посебна и СМС паркиралишта биће непрекидно отворени за време празника и радиће по уобичајеном систему наплате, као и Служба за пренос возила.

Од уторка, 18. фебруара 2020. године, наплата и контрола паркирања у зонираним деловима града, као и сви шалтери Корисничког сервиса, радиће по уобичајеном радном времену.

ЈКП „Паркинг сервис“ корисницима својих услуга честита предстојећи празник.
Cover

Уручени сертификати запосленима

Уручени сертификати запосленима

Данас је одржан састанак радне групе за имплементацију Финансијског управљања и контроле у Дирекцији ЈКП „Паркинг сервис“. Председник радне групе, извршни директор Никола Крајновић, уручио је потврде запосленима, који су похађали обуку из ове области, одржану у организацији Министарства финансија – Централне јединице за хармонизацију.

Заједнички је констатована посвећеност радне групе и свих других запослених на успостављању финансијског управљања и контроле. Овај важан посао за ЈКП „Паркинг сервис“ остварује се кроз политике, мапе и процедуре, са посебним освртом на одговорност свих људи у организацији. Циљ је да се обезбеди уверавање да ЈКП „Паркинг сервис“ послује у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима. Финансијско управљање и контрола омогућава и да економично, ефикасно и ефективно користимо средства, али и да штитимо податке, односно информације.

Заштита података биће предмет посебног стандарда 27001 – Систем менаџмента безбедности информација, чија је имплементација такође у току и чиниће заједно са преосталим стандардима, који се примењују у Предузећу, чврсту базу за успешно и одговорно пословање.

Cover

Отворена гаража „27. марта“ у пуном капацитету

Отворена гаража „27. марта“ у пуном капацитету

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд завршило је реконструкцију гараже „27. марта“, која је од данас на располагању корисницима у пуном капацитету од 193 паркинг места. Гаража, која се налази у истоименој улици, комплетно је реновирана и уређен је кров гараже. Обновљену гаражу обишли су заменик градоначелника Горан Весић и директор ЈКП „Паркинг сервис“ Андрија Чупковић.


ЈКП „Паркинг сервис“ је пре пет месеци почело велику реконструкцију гараже „27. марта“. У гаражи намењеној станарима овог дела града, која се простире на два нивоа, комплетно је уређено свих 5.150 m² простора. Обимни радови су обухватили санацију конструкције гараже, која је пропала због вишегодишњег прокишњавања. Уведен је нови систем сливника, као и противпожарне инсталације, а замењена је и хидрантска мрежа. Подови су заштићени од влаге, окречени зидови и саниран улаз у гаражу.

Радови у гаражи „27. марта“ извођени су фазно, по нивоима, како гаража не би била комплетно затворена за кориснике. У првој фази је уређен доњи ниво гараже и одмах су за паркирање отворена 84 паркинг обновљена места, док је друга фаза радова на горњем нивоу управо завршена и сада је омогућено паркирање на још 88 новоуређених паркинг места за возила и 21 паркинг месту за моторе.

На крову гараже поправљена су оштећења настала прокишњавањем и саниране пукотине у дужини од 100 m. Урађена је комплетна нова хидроизолација крова, како би се спречило прокишњавање, које је и довело до великих оштећења конструктивних елемената гараже.

У склопу непрестаног подизања квалитета услуга у објектима којима управља, „Паркинг сервис“ је у гаражи „27. марта“ увео штедљиво ЛЕД осветљење са сензорима покрета, као и систем видео надзора, који додатно доприноси безбедности возила. Степенишни простор је сређен и постављен је аутомат за приступ пешака и нови интерфони.

Подсећамо да је „Паркинг сервис“ 2017. године започео уређење свих станарских гаража којим управља. До сада је обновљено 20 гаража у којима је корисницима сада на располагању 1.314 новоуређених паркинг места за аутомобиле и 214 паркинг места за моторе на 35.600 квадрата. Осим тога за станаре је отворена још једна гаража у Гандијевој улици са 32 паркинг места.
DSC_0323

ЕПА делегација обишла гаражу „Обилићев венац“

ЕПА делегација обишла гаражу „Обилићев венац“

Председник Европске паркинг асоцијације (ЕПА) Лоренс Бенерман, заменик градоначелника Београда Горан Весић и председник Удружења паркиралишта Србије Раденко Вуковић обишли су гаражу, која је у септембру 2019. године освојила прву награду у категорији најбоље реконструисаног паркинг објекта на конкурсу ЕПА.


DSC_0323

На сваке две године Европска паркинг асоцијација додељује награде за највећа достигнућа у паркирању у пет категорија: нови објекти за паркирање односно гараже, реконструкција постојећих гаража, улично паркирање, иновације у паркирању и маркетинг у области паркирања. „Паркинг сервис“ се на конкурс пријавио са пројектом реконструкција и надоградња гараже „Обилићев венац“. Гаража „Обилићев венац“, у конкуренцији 40 гаража из земаља Европске уније, била је једини представник ван граница ЕУ и у финалу је победила два пројекта реконструкције гаража из Белгије (Брисела и Завентема).

Иако је Грађевински факултет је 2013. године за гаражу „Обилићев венац“ урадио анализу која је показала да гаража деценијама није одржавана, „Паркинг сервис“ није одустао од овог објекта, већ је реконструисао из темеља и направио пројекат који је резултирао наградом.

Ова гаража налази се у најужем центру Београда, а њеном реконструкцијом и надоградњом четири полунивоа, током 2017. године, изграђено је 200 нових паркинг места. Гаража „Обилићев венац“ има соларне панеле са електраном, ЛЕД осветљење са сензорима покрета, пуњаче за возила на електрични погон, паркинг места за бицикле, канте за 6 различитих категорија отпада, зону за перформансе и изложбе, бесплатан интернет за кориснике.

Гаража „Обилићев венац“ добила је 2018. године и Парксмарт сертификат и тако постала прва „зелена гаража“ у Европи. Критеријуме за добијање овог сертификата, којих је више од 150, испуњава још само 17 гаража на свету.

Лоренс Бенерман је у Београд допутовао са 12 чланова Управног одбора Европске паркинг асоцијације, који су присуствовали седници Управног одбора Удружења паркиралишта Србије, одржаној у понедељак, 27. јануара 2020. године. ЕПА делегација је обишла и конгресни центар у Београду, где ће се у септембру 2020. године одржати Генерална скупштина Европске паркинг асоцијације.