logo-cirilica

Оглас

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

О Г Л А Ш А В А

ПРОДАЈУ СЛЕДЕЋИХ ДОБАРА ПРЕДУЗЕЋА


Oglas_prodaja sluzbenih vozila_01.07.2020

Основни услови куповине возила надметањем:

  • право учешћа на јавном Огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица;
  • критеријуми за избор најповољнијег понуђача су описани у Водичу за заитересoвана лица;
  • заинтересовани могу погледати наведена добра из списка на плацу Међународног терминала на Новом Београду, у Блоку 43, преко пута Кванташке пијаце, радним данима, почев од 01.07. до 06.07.2020. године, од 08 до 14 часова, и у ту сврху ће добити образац Водича са подацима о добру за које имају намеру да дају понуду, са правилима о учешћу путем „писаних ковертираних понуда“;
  • крајњи рок за давање ковертираних понуда на адресу Предузећа, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, је 06.07.2020. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу ЈКП „Паркинг сервис“ и буду заведене у архиви Предузећа најкасније до 06.07.2020. године, до 12 часова;
  • отварање ковертираних понуда ће се обавити јавно на Међународном терминалу, у присуству понуђача, по сваком добру, дана 06.07.2020. године, са почетком у 14 часова.

Посебна напомена:

Исти понуђач може конкурисати за откуп више добара, али за свако мора дати посебну ковертирану понуду, са назнаком на лицу коверте ,,понуда за добро број…“.

За сва ближа обавештења контакт телефони: Сервис возила 011/712-90-46 и Комисија 011/222-80-41.

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА
Cover-Parkiraj-bicikliraj-2020-cir

Почела девета сезона акције „Паркирај и бициклирај“

Почела девета сезона акције „Паркирај и бициклирај“

ЈКП „Паркинг сервис“ је отпочело девету сезону акције „Паркирај и бициклирај“ у пуном капацитету. Ово предузеће нуди бицикале за децу и одрасле на бесплатно коришћење корисницима, који паркирају своје аутомобиле на паркиралиштима „Ада Циганлија“, „Милан Гале Мушкатировић“ и „Сава Центар“, као и у гаражи „Обилићев венац“. Новина ове сезоне је да су бицикли за одрасле постављени у гаражама „Зелени венац“ и „Масарикова“.У деветој сезони акције „Паркирај и бициклирај“, по једном паркираном аутомобилу се, на паркиралиштима „Ада Циганлија“, „Милан Гале Мушкатировић“ и у гаражи „Обилићев венац“, осим два бицикла за одрасле, могу користити и два дечја бицикла.

Подсећамо све заинтересоване суграђане да, када буду користили бицикле, поштују мере предострожности и држе растојање, перу и дезинфикују руке и носе заштитне маске, док ће радници Предузећа дезинфиковати ручице на бициклама. На објектима, на којима су бицикли на располагању корисницима, путем постављених плаката „Паркинг сервис“ поручује да је здравље на првом месту.
cover-dobrovoljno-davanje-krvi-2019-oktobar-cirilica

Буди нечији херој!

Буди нечији херој!

ЈКП „Паркинг сервис“ организује хуманитарну добровољну акцију давања крви у четвртак, 25.06.2020. године, од 11 до 16 часова, у просторијама Предузећа на Мостарској петљи.

Акцију добровољног давања крви „Паркинг сервис“, у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије, организује више од једне деценије и то два пута годишње. Успех Предузећа у спровођењу ове акције огледа се у хуманости и племенитости око 200 радника предузећа, који су редовни даваоци крви.

Дођите да подржите ову акцију, дајте крв и будите нечији херој.


Dobrovoljno-davanje-krvi-2019-maj
cover-Standard-9001_23.06.2020

Успешна и друга провера пословања по стандарду ISO 9001:2015

Успешна и друга провера пословања по стандарду ISO 9001:2015

ЈКП „Паркинг сервис “ успешно је завршило другу надзорну проверу пословања по захтевима стандарда ISO 9001:2015, Систем менаџмента квалитетом. Поштовањем принципа овог стандарда, Предузеће доказује да пословање базира на сталном побољшању перформанси процеса, у складу са захтевима корисника и других заинтересованих страна.

Први сертификат, као доказ поштовања захтева овог стандарда, Предузеће је добило у јулу 2015. године. Ресертификациона провера је спроведена у јулу 2018. године, када је Предузеће увело ново Standard 9001_23.06.2020издање стандарда.

Водећe национално сертификационо тело за системе менаџмента JUQS je спровелo 22.06.2020. године другу надзорну проверу у ЈКП „Паркинг сервис“. По спровођењу провере констатовано је да су у овом Предузећу сви захтеви стандарда испуњени и да нема неусаглашености.

Послујући у складу са стандардом ISO 9001:2015, ЈКП „Паркинг сервис“ непрестано ради на побољшању Система менаџмента квалитетом, утврђивању ризика и прилика, као и мера за отклањање уочених неусаглашености. ЈКП „Паркинг сервис“ посебну пажњу поклања мерењу задовољства корисника, утврђивању њихових потреба и очекивања и дефинисању мера за повећање нивоа квалитета услуга.
cover-Bicikle-u-garazi-Obilicev-venac

Изнајмљивање бицикала у централним гаражама

Изнајмљивање бицикала у централним гаражама

У гаражама „Обилићев венац“, „Масарикова“ и „Зелени венац“ корисницима је омогућено изнајмљивање одређеног броја бицикала у оквиру акције „Паркирај и бициклирај“, а која ће ове године почети нешто касније, због епидемије корона вируса. Kорисници, који своје возило паркирају на овим објектима „Паркинг сервиса“ могу по цени паркирања да преузму два бицикла на коришћење.

Суграђанима су, у овом тренутку, на располагању бицикли у централним гаражама, које бесплатно могу да преузму и користе временски неограничено, све док је њихово возило на паркингу. У гаражи „Зелени венац“ градско комунално предузеће „Паркинг сервис“ поставило је нове „П“ профиле за паркирање бицикала, какви већ постоје у гаражи „Обилићев венац“, док је у „Масариковој“ постављен чешаљ за бицикле.

Подсећамо све заинтересоване суграђане да, када буду користили бицикле, поштују мере предострожности и држе растојање, перу и дезинфикују руке и носе заштитне маске. На објектима, на којима су бицикли на располагању корисницима, путем постављених плаката „Паркинг сервис“ поручује да је здравље на првом месту!


logo-cirilica

Оглас о јавној продаји отпадних возила

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ОТПАДНИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПОНУЂАЧА

Излажe се јавној продаји 358 возила, која су, по налозима надлежних државних органа и органа локалне самоуправе из саобраћајних прекршаја и незгода, уклоњена са јавних површина ангажовањем ЈКП „Паркинг сервис“ и смештена на објекте за ту намену, плацеве на Ади Циганлији, у Бродарској улици, на Старом сајмишту и у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн бб на Новом Београду.

Возила се продају као „отпадна“, индексног броја 160104* из Каталога отпада, према списку из конкурсне документације, без права на регистрацију.

Право учешћа у поступку јавне продаје ових возила имају правна лица и предузетници, који су регистровани за откуп, сакупљање, транспорт, складиштење и третман оваквих секундарних сировина, сагласно одредбама Закона о управљању отпадом, и који поседују одговарајућа решења и дозволе издате на њиховo име од стране надлежних органа.

Заинтересованим лицима је, на наведеним сместиштима, омогућено разгледање ових возила радним данима, почев од 08.06.2020. године до 12.06.2020. године, од 09 до 14 часова.

Понуђачи могу преузети конкурсну документацију у дирекцији ЈКП ,,Паркинг сервис“, у Београду, у Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, у наведене радне дане, од 09 до 14 часова, као и електронским путем по захтеву на сопствену имејл адресу, уколико претходно уплате износ од 2.500.00 динара, на текући рачун предузећа број 150-0000000043771-66, Директна банка Крагујевац, у сврху: „Откуп конкурсне документације П-43/2020“. Уплатом износа за откуп документације ово лице се одриче права на повраћај, из било којих разлога.

Предмет понуде понуђача може бити само скуп возила по списку из конкурсне документације. Понуде понуђача за поједина возила или групу возила су неисправне и Комисија их неће разматрати.

За информације о продаји: телефон 011/301-7070, 222-8041, имејл: info@parking-servis.co.rs.
logo-cirilica

Обустава поступка давања у закуп ресторана

Обустава поступка давања у закуп ресторана

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд обавештава заинтересована лица да обуставља поступак покренут за издавање у закуп објекта ресторана на Међународном терминалу у Блоку 43 на Новом Београду, у Преконошкој улици бр. 4, површине 157,27 m², објављен дана 25.05.2020. године.

Средства уплаћена за откуп конкурсне документације у износу од 5.000,00 динара биће враћена Понуђачима.
logo-cirilica

Оглас

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

О Г Л А Ш А В А

ПРОДАЈУ СЛЕДЕЋИХ ДОБАРА ПРЕДУЗЕЋА


Spisak sluzbenih vozila za prodaju_01.06.2020

Основни услови куповине возила надметањем:

  • право учешћа на јавном Огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица,
  • критеријуми за избор најповољнијег понуђача су описани у Водичу за заинтересована лица,
  • заинтересовани могу погледати наведена добра из списка на плацу Међународног терминала на Новом Београду, у Блоку 43, преко пута Кванташке пијаце, радним данима, почев од 02.06. до 09.06.2020. године, од 08 до 14 часова, и у ту сврху ће добити образац Водича са подацима о добру за које имају намеру да дају понуду, са правилима о учешћу путем „писаних ковертираних понуда“,
  • крајњи рок за давање ковертираних понуда, на адресу Предузећа, је 10.06.2020. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну до тог рока на адресу „Паркинг сервиса“ и буду заведене у архиви Предузећа,
  • отварање ковертираних понуда ће се обавити јавно, на Међународном терминалу, у присуству понуђача по сваком добру, дана 10.06.2020. године, са почетком у 14 часова.

Посебна напомена:

Исти понуђач може конкурисати за откуп више добара, али за свако мора дати посебну ковертирану понуду, са назнаком на лицу коверте „понуда за добро број….“.

За више информација контакт телефон: Сервис возила 011/712-90-46, Комисија 011/222-80-41.

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА
logo-cirilica

Јавни позив сопственицима возила

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

упућује

Ј А В Н И П О З И В

СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

Предмет позива је скуп од 358 возила, која су као хаварисана, као возила из саобраћајних незгода и прекршаја, уклоњена са јавних површина ангажовањем техничких средстава Предузећа по налозима надлежних органа, и смештена на објекте за ту намену на плацеве на Ади Циганлији, у Бродарској улици, на Старом сајмишту и у гаражи у Ул. Милеве Марић Ајнштајн на Новом Београду и то: 323 путничка моторна возила, 13 теретних моторних возила и 22 мотоцикла.

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу о управљању или уговору о коришћењу и располагању возилом, исто можете погледати радним данима и суботом од 09 до 14 часова, почев од 28.05.2020. године до 04.06.2020. године, и преузети по претходно измиреним трошковима, које је Предузеће имало овим поводом. У противном, по истеку наведеног рока, непреузета возила ће се сматрати напуштеним и као „отпадна“ изложити јавној продаји.

Све информације о овим возилима сопственици могу добити на телефон број 011/301 70 70, сваког радног дана од 09 до 14 часова.

Служба за експлоатацију возила


Списак возила можете погледати ОВДЕ.
Cover_Parkiraliste-Belvil-(1)

Ново паркиралиште „Белвил“

Ново паркиралиште „Белвил“

Ново паркиралиште „Белвил“ са 426 паркинг места je отворено на Новом Београду. Изградња овог паркиралишта, које се простире на 12.000 квадратних метара између улица Марка Христића, Јурија Гагарина и Ђорђа Станојевића, трајала је пет месеци. На новом паркиралишту 405 места је на располагању свим возачима путничких аутомобила, док је 21 местo резервисано за возила особа са инвалидитетом. Паркиралиште има два улаза и излаза ка Улици Марка Христића, а по један улаз и излаз ка Улици Ђорђа Станојевића. Пешаци могу да приступе паркиралишту кроз пет улаза, а изграђена је и рампа за особе са инвалидитетом. Oвај паркинг објекат је потпуно аутоматизован и има видео надзор, а паркирање се плаћа на наплатним станицама пре преузимања возила.


Новоотворено паркиралиште „Белвил“ обишли су заменик градоначелника Београда Горан Весић и директор ЈКП „Паркинг сервис“ Андрија Чупковић.

- После 5 месеци радова, неколико дана пре рока, јер је рок био 1. јун, завршили смо велики паркинг у „Белвилу“ и коначно решили проблем паркирања за становнике овог насеља. Ситуација коју имамо овде од пре годину дана и данас, када је у питању паркирање, је потпуно другачија. На захтев грађана смо увели зону, која омогућава онима који живе овде да без проблема пронађу слободно паркинг место, а овим паркингом смо обезбедили могућност за све који живе и раде у овом крају да могу да се паркирају. Овде видите да се у близини гради и нова аутобуска станица, која ће бити у функцији до краја године, тако да ће самим тим и потребе за паркингом бити повећане – изјавио је Весић.

Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Андрија Чупковић рекао је да је на паркиралишту постављен систем за препознавање таблица, путем кога се рампе аутоматски подижу, па се на тај начин лакше и брже излази са паркиралишта.

- Овај простор је од запуштене парцеле, где су поједини грађани у блату непрописно паркирали своје аутомобиле, претворен у уређено паркиралиште, које ће захваљујући најсавременијој аутоматици радити без инкасаната. Ново паркиралиште је под сталним видео надзором Контролно-оперативног центра „Паркинг сервиса“, па корисници у сваком моменту могу да се обрате оператеру, за евентуалну помоћ око коришћења или плаћања паркирања – рекао је Чупковић.

Паркирање по сату кошта 70 динара, цена дневног једнократног паркирања је 1.000 динара, а одређени број паркинг места је по повлашћеној цени одвојен за станаре, који живе у близини овог паркиралишта. Као што је и обећао, када је почео са изградњом паркиралишта, „Паркинг сервис“ је, за станаре зграда на подручју оивиченом улицама Јурија Гагарина, Булевар Црвене армије, Ђорђа Станојевића и Марка Христића, обезбедио 50% попуста у односу на комерцијалну цену. Тако месечна претплата 00-24 часа за станаре износи 3.500 динара, док је за паркирање радним даном 17-08, викендом од петка у 17 часова до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа претплата за возила станара још нижа и износи 2.000 динара. Редовна, комерцијална цена за месечно паркирање путничких возила свакога дана 07-18 часова, осим недељом и у дане празника, износи 3.500 динара, а 00-24 часа је 7.000 динара.

„Паркинг сервис“ је омогућио бесплатно паркирање у првих 15 минута на паркиралишту „Белвил“, што ће највише одговарати родитељима који доводе децу у оближњи вртић. Ово је још један паркинг објекат „Паркинг сервиса“ који је у систему инфо табли, па корисници у сваком моменту имају информацију о броју слободних паркинг места на овом паркиралишту.