Јавне набавке

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/20

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1  Објављено 03.03.2021. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 3  Објављено 24.03.2021. године
Датум: 3.3.2021| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка енергената, бр. 6/20

Јавна набавка енергената, бр. 6/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2  Објављено 03.03.2021. године
Датум: 3.3.2021| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 14/20

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 14/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2  Објављено 02.03.2021. године
Датум: 2.3.2021| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/20

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1  Објављено 10.11.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 5  Објављено 04.01.2021. године
Датум: 10.11.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/20

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1  Објављено 09.11.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 6  Објављено 10.11.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 10  Објављено 10.11.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 12  Објављено 10.11.2020. године Обавештење о…
Датум: 9.11.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка надоградња система видео надзора, број ВН-10-Д-00/20

Јавна набавка надоградња система видео надзора, број ВН-10-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.11.2020. године. Рок за подношење понуда: 07.12.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=248886 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 06.11.2020. године Конкурсна документација Објављено 06.11.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 17.12.2020. године Исправка одлуке о додели уговора Објављено 31.12.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 18.01.2021. године
Датум: 6.11.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/20

Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2  Објављено 07.10.2020. године
Датум: 7.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.10.2020. године. Рок за подношење понуда: 13.10.2020. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 15.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.10.2020. године Конкурсна документација Објављено 05.10.2020. године Додатно појашњење…
Датум: 5.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавањa специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-12-У-60/20

Јавна набавка услуга одржавањa специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-12-У-60/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.10.2020. године. Рок за подношење понуда: 12.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 02.10.2020. године Конкурсна документација Објављено 02.10.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 21.10.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 29.10.2020. године
Датум: 2.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-12-Д-00/20

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-12-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.10.2020. године. Рок за подношење понуда: 09.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 01.10.2020. године Конкурсна документација Објављено 01.10.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 21.10.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.10.2020. године
Датум: 1.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon