Јавне набавке

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 17.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 07.08.2020. године
Датум: 7.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка молерско-фарбарског материјала, број МВ-06-Д-00/20

Јавна набавка молерско-фарбарског материјала, број МВ-06-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 17.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 07.08.2020. године
Датум: 7.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 07/20

Јавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 07/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору  Објављено 22.07.2020. године
Датум: 22.7.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка електричне енергије, бр. 04/20

Јавна набавка електричне енергије, бр. 04/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 21.07.2020. године
Датум: 21.7.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуга одржавања САП лиценци, број ВН-11-У-00/20

Јавна набавка услуга одржавања САП лиценци, број ВН-11-У-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2020. године. Рок за подношење понуда: 10.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2020. године Конкурсна документација Објављено 10.07.2020. године
Датум: 10.7.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-08-Д-40/20

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-08-Д-40/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.06.2020. године. Рок за подношење понуда: 09.07.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 29.06.2020. године Конкурсна документација Објављено 29.06.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 15.07.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.07.2020. године
Датум: 29.6.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-10-У-00/20

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-10-У-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.06.2020. године. Рок за подношење понуда: 06.07.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.06.2020. године Конкурсна документација Објављено 26.06.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 16.07.2020. године
Датум: 26.6.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-10-У-00/20

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-10-У-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.06.2020. године. Рок за подношење понуда: 23.07.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 23.06.2020. године Конкурсна документација Објављено 23.06.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 29.07.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.08.2020. године
Датум: 23.6.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћeном сервису, број ВН-09-У-60/20

Јавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћeном сервису, број ВН-09-У-60/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.06.2020. године. Рок за подношење понуда: 15.07.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 15.06.2020. године Конкурсна документација Објављено 15.06.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 21.07.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.07.2020. године
Датум: 15.6.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка сервисирања возила „IVECO” у овлашћeном сервису, број ВН-07-У-60/20

Јавна набавка сервисирања возила „IVECO” у овлашћeном сервису, број ВН-07-У-60/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.06.2020. године. Рок за подношење понуда: 13.07.2020. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 16.07.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.06.2020. године Конкурсна документација Објављено 12.06.2020. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.07.2020. године Измењена конкурсна документација Објављено 09.07.2020. године Обавештење о продужењу рока Објављено…
Датум: 12.6.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon