Јавне набавке

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.10.2020. године. Рок за подношење понуда: 13.10.2020. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 15.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.10.2020. године Конкурсна документација Објављено 05.10.2020. године Додатно појашњење…
Датум: 5.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавањa специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-12-У-60/20

Јавна набавка услуга одржавањa специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-12-У-60/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.10.2020. године. Рок за подношење понуда: 12.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 02.10.2020. године Конкурсна документација Објављено 02.10.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 21.10.2020. године
Датум: 2.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-12-Д-00/20

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-12-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.10.2020. године. Рок за подношење понуда: 09.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 01.10.2020. године Конкурсна документација Објављено 01.10.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 21.10.2020. године
Датум: 1.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/20

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1  Објављено 01.10.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 3  Објављено 01.10.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 4  Објављено 01.10.2020. године
Датум: 1.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/20

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору  Објављено 01.10.2020. године
Датум: 1.10.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-11-Д-00/20

Јавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-11-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.09.2020. године. Рок за подношење понуда: 06.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.09.2020. године Конкурсна документација Објављено 28.09.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 12.10.2020. године
Датум: 28.9.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка добара – УПС уређаја, број ВН-07-Д-00/20

Јавна набавка добара – УПС уређаја, број ВН-07-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.09.2020. године. Рок за подношење понуда: 26.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.09.2020. године Конкурсна документација Објављено 24.09.2020. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.10.2020. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 22.10.2020. године
Датум: 24.9.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-12-У-00/20

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-12-У-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 14.09.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 14.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 14.08.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 22.09.2020. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 02.10.2020. године
Датум: 14.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/20

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 20.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 10.08.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 28.08.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 15.09.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 15.09.2020. године
Датум: 10.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 17.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 07.08.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 26.08.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.09.2020. године
Датум: 7.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon