Јавна набавка услуга вршења техничке контроле пројеката, број ВН-25-У-00/19

Јавна набавка услуга вршења техничке контроле пројеката, број ВН-25-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2019. године. Рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.11.2019. године Конкурсна документација Објављено 07.11.2019. године
Датум: 7.11.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара у архивском делу објекта царина, број ВН-24-У-50/19

Јавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара у архивском делу објекта царина, број ВН-24-У-50/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.10.2019. године. Рок за подношење понуда: 25.11.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 25.10.2019. године Конкурсна документација Објављено 25.10.2019. године
Датум: 25.10.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања система контроле улаза и излаза у пешачку зону у Земуну са заменом резервних делова, број ВН-22-У-00/19

Јавна набавка услуга одржавања система контроле улаза и излаза у пешачку зону у Земуну са заменом резервних делова, број ВН-22-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.10.2019. године. Рок за подношење понуда: 04.11.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 04.10.2019. године Конкурсна документација Објављено 04.10.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 07.11.2019. године
Датум: 4.10.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавањa система контроле улаза и излаза пешачке зоне, број ВН-21-У-00/19

Јавна набавка услуга одржавањa система контроле улаза и излаза пешачке зоне, број ВН-21-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.09.2019. године. Рок за подношење понуда: 28.10.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.09.2019. године Конкурсна документација Објављено 27.09.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 14.10.2019. године
Датум: 27.9.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга стручног надзора за проширење постојећих и изградњу нових капацитета, број ВН-20-У-00/19

Јавна набавка услуга стручног надзора за проширење постојећих и изградњу нових капацитета, број ВН-20-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.09.2019. године. Рок за подношење понуда: 14.10.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225124. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.09.2019. године Конкурсна документација Објављено 13.09.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 22.10.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.11.2019. године
Датум: 13.9.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-19-У-00/19

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-19-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.09.2019. године. Рок за подношење понуда: 04.10.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 04.09.2019. године Конкурсна документација Објављено 04.09.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 25.09.2019. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 30.09.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 04.10.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 17.10.2019. године
Датум: 4.9.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге оджавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/19

Јавна набавка услуге оджавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 09.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 09.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 16.09.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 25.09.2019. године
Датум: 9.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-19-У-00/19

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-19-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 13.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 02.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 02.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 22.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 06.09.2019. године
Датум: 2.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга израде анализе економских, саобраћајних и правних импликација, алтернативних модела паркирања у гаражама, паркиралиштима и зонираном подручју, број ВН-17-У-00/19

Јавна набавка услуга израде анализе економских, саобраћајних и правних импликација, алтернативних модела паркирања у гаражама, паркиралиштима и зонираном подручју, број ВН-17-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 23.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 24.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 29.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.09.2019….
Датум: 24.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-18-У-00/19

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-18-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 30.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 22.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 22.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 02.08.2019. године Обавештење о закљученом…
Датум: 22.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon