Јавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-07-У-60/19

Јавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-07-У-60/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.03.2019. године. Рок за подношење понуда: 15.04.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 15.03.2019. године Конкурсна документација Објављено 15.03.2019. године
Датум: 15.3.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-06-У-00/19

Јавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-06-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.02.2019. године. Рок за подношење понуда: 11.03.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.02.2019. године Конкурсна документација Објављено 27.02.2019. године
Датум: 27.2.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката предузећа, број ВН-06-У-00/19

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката предузећа, број ВН-06-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.02.2019. године. Рок за подношење понуда: 25.03.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 22.02.2019. године Конкурсна документација Објављено 22.02.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 14.03.2019. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 15.03.2019. године
Датум: 22.2.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге oдржавања подова гаража, број ВН-05-У-40/19

Јавна набавка услуге oдржавања подова гаража, број ВН-05-У-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.02.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.03.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 18.02.2019. године Конкурсна документација Објављено 18.02.2019. године
Датум: 18.2.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-04-У-30/19П

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-04-У-30/19П Датум објављивања обавештења: 07.02.2019. године. Рок за подношење понуда: 12.02.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 07.02.2019. године Конкурсна документација  Објављено 07.02.2019. године Одлука о додели уговора  Објављено 21.02.2019. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 05.03.2019. године
Датум: 7.2.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-03-У-60/19П

Јавна набавка услуга одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-03-У-60/19П Датум објављивања обавештења: 07.02.2019. године. Рок за подношење понуда: 18.02.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 07.02.2019. године Конкурсна документација  Објављено 07.02.2019. године Одлука о додели уговора  Објављено 25.02.2019. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 07.03.2019. године
Датум: 7.2.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/19

Јавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.02.2019. године. Рок за подношење понуда: 11.02.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 01.02.2019. године Конкурсна документација Објављено 01.02.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 08.02.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 22.02.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.03.2019. године
Датум: 1.2.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-05-У-00/19

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-05-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.01.2019. године. Рок за подношење понуда: 07.02.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.01.2019. године Конкурсна документација Објављено 30.01.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 13.02.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.03.2019. године
Датум: 30.1.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга техничког прегледа за путничка и теретна возила, број МВ-03-У-00/19

Јавна набавка услуга техничког прегледа за путничка и теретна возила, број МВ-03-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.01.2019. године. Рок за подношење понуда: 01.02.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 22.01.2019. године Конкурсна документација Објављено 22.01.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 25.01.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 12.02.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 25.02.2019. године
Датум: 22.1.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга – Редован сервис, одржавање и набавка и уградња GPS уређаја, број МВ-02-У-00/19

Јавна набавка услуга – Редован сервис, одржавање и набавка и уградња GPS уређаја, број МВ-02-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2019. године. Рок за подношење понуда: 14.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 04.01.2019. године Конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.01.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 18.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.01.2019. године
Датум: 4.1.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon