Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-10-У-00/19

Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-10-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 24.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 14.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 14.06.2019. годинеЈавна набавка услуге преноса 3G података, број ВН-10-У-00/19П/2

Јавна набавка услуге преноса 3G података, број ВН-10-У-00/19П/2


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 07.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.06.2019. године, 11.30 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213521.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 07.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 13.06.2019. годинеЈавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-13-У-00/19

Јавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-13-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.06.2019. годинеЈавна набавка услуге преноса 3G података, број ВН-10-У-00/19П/3

Јавна набавка услуге преноса 3G података, број ВН-10-У-00/19П/3


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 06.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 11.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213521.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 06.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 13.06.2019. годинеЈавна набавка сервисирања возила „ŠKODA” у овлашћеном сервису, број ВН-12-У-60/19

Јавна набавка сервисирања возила „ŠKODA” у овлашћеном сервису, број ВН-12-У-60/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 29.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 29.05.2019. годинеЈавна набавка услуге преноса 3G података, број ВН-10-У-00/19П

Јавна набавка услуге преноса 3G података, број ВН-10-У-00/19П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 23.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.05.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213521.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 23.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.05.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 23.05.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 04.06.2019. годинеЈавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-11-У-00/19

Јавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-11-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 29.05.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.05.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 30.05.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 05.06.2019. годинеЈавна набавка услуга израде Студије изводљивости за унапређење система за контролу паркирања, број МВ-12-У-00/19

Јавна набавка услуга израде Студије изводљивости за унапређење система за контролу паркирања, број МВ-12-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 30.05.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 20.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.05.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 31.05.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.06.2019. годинеЈавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју, број ВН-11-У-80/19

Јавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју, број ВН-11-У-80/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 17.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 17.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 17.05.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 24.05.2019. годинеЈавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-34-У-40/18

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-34-У-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.05.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.05.2019. године