Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-04-У-30/19П

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-04-У-30/19П


Датум објављивања обавештења: 07.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 07.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 07.02.2019. године



Јавна набавка услуга одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-03-У-60/19П

Јавна набавка услуга одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-03-У-60/19П


Датум објављивања обавештења: 07.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 07.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 07.02.2019. године



Јавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/19

Јавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 11.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 01.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 01.02.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 08.02.2019. године



Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-05-У-00/19

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-05-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 07.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 30.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 30.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 13.02.2019. године



Јавна набавка услуга техничког прегледа за путничка и теретна возила, број МВ-03-У-00/19

Јавна набавка услуга техничког прегледа за путничка и теретна возила, број МВ-03-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 25.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 12.02.2019. године



Јавна набавка услуга – Редован сервис, одржавање и набавка и уградња GPS уређаја, број МВ-02-У-00/19

Јавна набавка услуга – Редован сервис, одржавање и набавка и уградња GPS уређаја, број МВ-02-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.01.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.01.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.01.2019. године



Јавна набавкa услуга вршења стручног надзора над радовима на текућем-инвестиционом одржавању у гаражама, број ВН-02-У-40/19

Јавна набавкa услуга вршења стручног надзора над радовима на текућем-инвестиционом одржавању у гаражама, број ВН-02-У-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 04.02.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 05.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 004.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 29.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 29.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 14.02.2019. године



Јавна набавкa услуга вршења стручног надзора над радовима у гаражама, број ВН-33-У-40/18

Јавна набавкa услуга вршења стручног надзора над радовима у гаражама, број ВН-33-У-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 04.02.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 05.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 28.01.2019. године
word-icon1Друга измена конкурсне документације Објављено 29.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 29.01.2019. године



Јавна набавкa услуга сервисирања електронске опреме и склопова са испоруком и уградњом резервних делова, број МВ-01-У-60/19

Јавна набавкa услуга сервисирања електронске опреме и склопова са испоруком и уградњом резервних делова, број МВ-01-У-60/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.01.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 25.01.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.02.2019. године



Јавна набавкa услуге одржавања система контроле улаза и излаза у гаражама и на паркиралиштима, број ВН-01-У-40/19

Јавна набавкa услуге одржавања система контроле улаза и излаза у гаражама и на паркиралиштима, број ВН-01-У-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 04.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 07.02.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 14.02.2019. године