Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.10.2020. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 15.10.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.10.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.10.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 12.10.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 12.10.2020. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 12.10.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.10.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 06.11.2020. годинеЈавна набавка услуга одржавањa специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-12-У-60/20

Јавна набавка услуга одржавањa специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-12-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 12.10.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.10.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.10.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.10.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 29.10.2020. годинеЈавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-12-У-00/20

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-12-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 14.09.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 14.08.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 14.08.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.09.2020. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 02.10.2020. године
word-icon1Одлука о наставку поступка Објављено 20.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.11.2020. годинеЈавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 07/20

Јавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 07/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 22.07.2020. годинеЈавна набавка услуга одржавања САП лиценци, број ВН-11-У-00/20

Јавна набавка услуга одржавања САП лиценци, број ВН-11-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2020. године.

Рок за подношење понуда: 10.08.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.07.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.08.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 02.09.2020. годинеЈавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-10-У-00/20

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-10-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 06.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 16.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.08.2020. годинеЈавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-10-У-00/20

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-10-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 23.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 29.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.08.2020. годинеЈавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћeном сервису, број ВН-09-У-60/20

Јавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћeном сервису, број ВН-09-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 15.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 15.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 15.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.07.2020. годинеЈавна набавка сервисирања возила „IVECO” у овлашћeном сервису, број ВН-07-У-60/20

Јавна набавка сервисирања возила „IVECO” у овлашћeном сервису, број ВН-07-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.07.2020. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 16.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.06.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.07.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 09.07.2020. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 09.07.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 06.08.2020. годинеЈавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју (локација 1, 2 и 3), број ВН-08-У-80/20

Јавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју (локација 1, 2 и 3), број ВН-08-У-80/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 02.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.06.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 19.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 03.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.07.2020. године