Јавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-05-У-00/20

Јавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-05-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.03.2020. године.

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.03.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.03.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.03.2020. годинеЈавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-06-У-30/20П

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-06-У-30/20П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 09.03.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 09.03.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 09.03.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.03.2020. годинеЈавна набавка услуге сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-05-У-60/20

Јавна набавка услуге сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-05-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.03.2020. године.

Рок за подношење понуда: 01.04.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.03.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.03.2020. годинеЈавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-02-У-60/20

Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-02-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 18.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.03.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 16.03.2020. годинеЈавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/20

Јавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 19.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.02.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.03.2020. годинеЈавна набавка услуге сервиса штампача, број МВ-03-У-00/20

Јавна набавка услуге сервиса штампача, број МВ-03-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 20.02.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 06.03.2020. годинеЈавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-04-У-60/20

Јавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-04-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 06.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.02.2020. годинеЈавна набавка услуга израде техничке документације за пословни објекат предузећа, број ВН-03-У-00/20

Јавна набавка услуга израде техничке документације за пословни објекат предузећа, број ВН-03-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 21.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.01.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 14.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 06.03.2020. годинеЈавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на изградњи објеката у блоку 42, број ВН-02-У-00/20

Јавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на изградњи објеката у блоку 42, број ВН-02-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234725

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.01.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 03.03.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 16.03.2020. годинеЈавна набавка услуге одржавања система контроле улаза и излаза у гаражама, на паркиралиштима и пешачкој зони, број ВН-01-У-40/20

Јавна набавка услуге одржавања система контроле улаза и излаза у гаражама, на паркиралиштима и пешачкој зони, број ВН-01-У-40/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 05.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.01.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 10.02.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 19.02.2020. године