Јавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18

Јавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 12.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.09.2018. године Конкурсна документација Објављено 12.09.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 18.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.11.2018. године
Датум: 12.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Jавне набавкa услуга надоградње система паук видео надзор, систем за електронско праћење одношења возила са модулом за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, број ВН-20-У-60/18П

Јавна набавка услуге одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, broj ВН-20-У-60/18П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 06.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 11.09.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 12.09.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196202. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 06.09.2018. године Конкурсна…
Датум: 6.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18

Јавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.08.2018. године. Рок за подношење понуда: 01.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=192081. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 31.08.2018. године Конкурсна документација Објављено 31.08.2018. године Измена конкурсне документације Објављено 21.09.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 04.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.10.2018. године
Датум: 31.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга израде техничке документације за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Овде можете преузети документа: Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. године
Датум: 2.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга израде техничке документације (ПГД) за изградњу гараже Пинки са израдом Студије о процени утицаја на животну средину паркиралишта и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Овде можете преузети документа: Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. године
Датум: 2.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-10-У-00/18

Јавна набавка услуге едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-10-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.07.2018. године. Рок за подношење понуда: 30.07.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191074. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.07.2018. године Конкурсна документација Објављено 20.07.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 02.08.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.08.2018. године
Датум: 20.7.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-17-У-00/18

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-17-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.07.2018. године. Рок за подношење понуда: 10.08.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191074. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.07.2018. године Конкурсна документација Објављено 11.07.2018. године Измена и допуна конкурсне документације Објављено 20.07.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 20.07.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 16.08.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.08.2018. године
Датум: 11.7.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услугa техничког прегледа за радове на реконструкцији објекта у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-31-У-40/17

Јавна набавка услугa техничког прегледа за радове на реконструкцији објекта у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-31-У-40/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.06.2018. године. Рок за подношење пријава: 30.07.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191074. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 29.06.2018. године Конкурсна документација Објављено 29.06.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.07.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 16.07.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 06.08.2018. године Обавештење…
Датум: 29.6.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге техничког прегледа за радове на реконструкцији гараже Јулино брдо за прибављање употребне дозволе, број ВН-16-У-40/18

Јавна набавка услуге техничког прегледа за радове на реконструкцији гараже Јулино брдо за прибављање употребне дозволе, број ВН-16-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.06.2018. године. Рок за подношење пријава: 25.07.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 25.06.2018. године Конкурсна документација Објављено 25.06.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.07.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 16.07.2018. године Одлука о додели уговора Објављено…
Датум: 25.6.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге лекарског прегледа, број МВ-09-У-00/18

Јавна набавка услуге лекарског прегледа, број МВ-09-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.06.2018. године. Рок за подношење пријава: 15.06.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=189262. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.06.2018. године Конкурсна документација Објављено 05.06.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 20.06.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.06.2018. године
Датум: 5.6.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon