Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 26.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180119. Овде можете преузети документа: Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. године Позив за подношење понуда Објављено 09.11.2018. године Конкурсна документација Објављено 09.11.2018….
Датум: 9.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18

Јавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 03.12.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 02.11.2018. године Конкурсна документација Објављено 02.11.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 04.12.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.12.2018. године
Датум: 2.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга Израда техничке документације (ПГД) за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, бр. ВН-23-У-40/18

Јавна набавка услуга Израда техничке документације (ПГД) за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-23-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 08.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199498. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 24.10.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.10.2018. године Измењена конкурсна…
Датум: 24.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, broj ВН-22-У-80/18П

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, broj ВН-22-У-80/18П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 12.10.2018. године. Рок за подношење понуде: 18.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=198679&idp=198676&vz=2. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 12.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 12.10.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 19.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.10.2018. године
Датум: 12.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања лифтова на локацији ВЕПП Зелени венац, ВЕПП Масарикова и ПП Доњи град, број МВ-11-У-40/18

Јавна набавка услуга одржавања лифтова на локацији ВЕПП Зелени венац, ВЕПП Масарикова и ПП Доњи град, број МВ-11-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 22.10.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 23.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198682 . Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 12.10.2018. године Додатно појашњење бр….
Датум: 12.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга мобилне телефоније, бр. 7/18

Јавна набавка услуга мобилне телефоније, бр. 7/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору  Објављено 02.10.2018. године
Датум: 2.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услугe одржавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/18

Јавна набавка услугe одржавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=196945&idp=196943&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 18.09.2018. године Конкурсна документација Објављено 18.09.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 27.09.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 25.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.11.2018. године
Датум: 18.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18

Јавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 12.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.09.2018. године Конкурсна документација Објављено 12.09.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 18.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.11.2018. године
Датум: 12.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Jавне набавкa услуга надоградње система паук видео надзор, систем за електронско праћење одношења возила са модулом за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, број ВН-20-У-60/18П

Јавна набавка услуге одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, broj ВН-20-У-60/18П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 06.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 11.09.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 12.09.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196202. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 06.09.2018. године Конкурсна…
Датум: 6.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18

Јавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.08.2018. године. Рок за подношење понуда: 01.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=192081. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 31.08.2018. године Конкурсна документација Објављено 31.08.2018. године Измена конкурсне документације Објављено 21.09.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 04.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.10.2018. године
Датум: 31.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon