Јавна набавка 3G – услуге преноса података, број ВН-14-У-00/18П

Јавна набавка 3G – услуге преноса података, број ВН-14-У-00/18П Датум објављивања обавештења: 28.05.2018. године. Рок за подношење понуда: 01.06.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 28.05.2018. године Конкурсна документација  Објављено 28.05.2018. године Додатно појашњење  Објављено 29.05.2018. године Измењена конкусрсна документација  Објављено 29.05.2018. године Одлука о додели уговора  Објављено 08.06.2018. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 2  Објављено 22.06.2018. године Обавештење о закљученом уговору за…
Датум: 28.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-15-У-00/18

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-15-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење пријава: 17.05.2018. године. Рок за подношење пријава: 18.06.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 17.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 17.05.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 21.05.2018. године Друга измена конкурсне документације Објављено 05.06.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 27.06.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.07.2018. године
Датум: 17.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-08-У-00/18

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-08-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење пријава: 11.05.2018. године. Рок за подношење пријава: 21.05.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 11.05.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 25.05.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.06.2018. године
Датум: 11.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања лифта, број МВ-07-У-40/18

Јавна набавка услуга одржавања лифта, број МВ-07-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.05.2018. године. Рок за подношење понуда: 14.05.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 15.05.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185604. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 04.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 04.05.2018. године Додатно појашњење и измена конкурсне документације Објављено 11.05.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 11.05.2018. године Обавештење о продужењу рока Објављено 11.05.2018….
Датум: 4.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју, број ВН-13-У-80/18

Јавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју, број ВН-13-У-80/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.04.2018. године. Рок за подношење понуде: 28.05.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=181267&idp=181264&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.04.2018. године Конкурсна документација Објављено 27.04.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 16.05.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 01.06.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 19.06.2018. године
Датум: 27.4.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања и сервисирања уређаја за рад паркинг контролора и уређаја за раднике на дизалицама за одношење возила, са испоруком резервних делова и пратеће опреме, број ВН-12-У-80/18

Јавна набавка услуге одржавања и сервисирања уређаја за рад паркинг контролора и уређаја за раднике на дизалицама за одношење возила, са испоруком резервних делова и пратеће опреме, број ВН-12-У-80/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.04.2018. године. Рок за подношење понуде: 28.05.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=181267&idp=181264&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.04.2018. године Конкурсна документација Објављено 27.04.2018. године Одлука о додели…
Датум: 27.4.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања ИПС за финансијске послове са надоградњом, за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, број ВН-11-У-00/18

Јавна набавка услуге одржавања ИПС за финансијске послове са надоградњом, за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, број ВН-11-У-00/18 Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 11.04.2018. године. Рок за подношење понуде: 16.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=181267&idp=181264&vz=2. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 11.04.2018. године Конкурсна документација Објављено 11.04.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 16.04.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.05.2018. године
Датум: 11.4.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-10-У-00/18

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-10-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.04.2018. године. Рок за подношење понуда: 11.05.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.04.2018. године Конкурсна документација Објављено 11.04.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 06.06.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.07.2018. године
Датум: 11.4.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге лекарског прегледа, број МВ-04-У-00/18

Јавна набавка услуге лекарског прегледа, број МВ-04-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.04.2018. године. Рок за подношење понуда: 20.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.04.2018. године Конкурсна документација Објављено 10.04.2018. године Одлука о обустави поступка Објављено 03.05.2018. године Обавештење о обустави поступка Објављено 11.05.2018. године
Датум: 10.4.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге прикупљања и обраде података везаних за основну делатност предузећа, број МВ-06-У-00/18

Јавна набавка услуге прикупљања и обраде података везаних за основну делатност предузећа, број МВ-06-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 11.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 30.03.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 17.04.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 20.04.2018. године
Датум: 30.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon