Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-13-У-60/18

Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-13-У-60/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.12.2018. године.

Рок за подношење понуда: 27.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 17.12.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 17.12.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 10.01.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.01.2019. године



Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-23-У-40/18П

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-23-У-40/18П

Овде можете преузети документа:
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 05.12.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.12.2018. године



Јавна нaбавка услуга инсертовања и персонализације пошиљака, број МВ-12-У-00/18

Јавна нaбавка услуга инсертовања и персонализације пошиљака, број МВ-12-У-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.12.2018. године.

Рок за подношење понуда: 13.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.12.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.12.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 14.12.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 04.01.2019. године



Јавна набавкa услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/18

Јавна набавкa услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 14.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 14.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 14.11.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.12.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 14.01.2019. године



Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 26.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180119.

Овде можете преузети документа:
Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка за Партију 1 Објављено 17.12.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка за Партију 2 Објављено 17.12.2018. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 28.12.2018. године



Јавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18

Јавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 03.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 04.12.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.12.2018. године



Јавна набавка услуга Израда техничке документације (ПГД) за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, бр. ВН-23-У-40/18

Јавна набавка услуга Израда техничке документације (ПГД) за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-23-У-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 08.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199498.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.10.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 30.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка за Партију 1 Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка за Партију 1 Објављено 20.11.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора за Партију 2 Објављено 03.12.2018. године
word-icon1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
Објављено 24.12.2018. године



Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, broj ВН-22-У-80/18П

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, broj ВН-22-У-80/18П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 12.10.2018. године.

Рок за подношење понуде: 18.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=198679&idp=198676&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 12.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 19.10.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.10.2018. године



Јавна набавка услуга одржавања лифтова на локацији ВЕПП Зелени венац, ВЕПП Масарикова и ПП Доњи град, број МВ-11-У-40/18

Јавна набавка услуга одржавања лифтова на локацији ВЕПП Зелени венац, ВЕПП Масарикова и ПП Доњи град, број МВ-11-У-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 22.10.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 23.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198682 .

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 17.10.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 17.10.2018. године
word-icon1Обавештење о продуженом року Објављено 17.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 01.11.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.11.2018. године



Јавна набавка услуга мобилне телефоније, бр. 7/18

Јавна набавка услуга мобилне телефоније, бр. 7/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 02.10.2018. године