Јавна набавка услуга мобилне телефоније, бр. 7/18

Јавна набавка услуга мобилне телефоније, бр. 7/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 02.10.2018. годинеЈавна набавка услугe одржавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/18

Јавна набавка услугe одржавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.09.2018. године.

Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=196945&idp=196943&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.09.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.09.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 27.09.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 25.10.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.11.2018. годинеЈавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18

Јавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.09.2018. године.

Рок за подношење понуда: 12.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.09.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.09.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.10.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.11.2018. годинеJавне набавкa услуга надоградње система паук видео надзор, систем за електронско праћење одношења возила са модулом за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, број ВН-20-У-60/18П

Јавна набавка услуге одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, broj ВН-20-У-60/18П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 06.09.2018. године.

Рок за подношење понуда: 11.09.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 12.09.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196202.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 06.09.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.09.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 07.09.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 07.09.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 07.09.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.10.2018. godine
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.10.2018. godineЈавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18

Јавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.08.2018. године.

Рок за подношење понуда: 01.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=192081.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 31.08.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 31.08.2018. године
word-icon1Измена конкурсне документације Објављено 21.09.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 04.10.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.10.2018. годинеПретходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга израде техничке документације за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу


Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. годинеПретходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга израде техничке документације (ПГД) за изградњу гараже Пинки са израдом Студије о процени утицаја на животну средину паркиралишта и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу


Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. годинеЈавна набавка услуге едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-10-У-00/18

Јавна набавка услуге едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-10-У-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.07.2018. године.

Рок за подношење понуда: 30.07.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191074.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 20.07.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.07.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.08.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.08.2018. годинеЈавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-17-У-00/18

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-17-У-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.07.2018. године.

Рок за подношење понуда: 10.08.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191074.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.07.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.07.2018. године
word-icon1Измена и допуна конкурсне документације Објављено 20.07.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 20.07.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 16.08.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.08.2018. годинеЈавна набавка услугa техничког прегледа за радове на реконструкцији објекта у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-31-У-40/17

Јавна набавка услугa техничког прегледа за радове на реконструкцији објекта у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-31-У-40/17


Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.06.2018. године.

Рок за подношење пријава: 30.07.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191074.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 29.06.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 29.06.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.07.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 16.07.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 06.08.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.08.2018. године