Јавна набавка услуга израде стратегије развоја предузећа за период 2020-2025, број ВН-29-У-00/19

Јавна набавка услуга израде стратегије развоја предузећа за период 2020-2025, број ВН-29-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.12.2019. године.

Рок за подношење понуда: 09.01.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.12.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.12.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.01.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 04.02.2020. годинеЈавна набавка услуга инсертовања и персонализације, број МВ-21-У-00/19

Јавна набавка услуга инсертовања и персонализације, број МВ-21-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.12.2019. године.

Рок за подношење понуда: 13.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.12.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.12.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 19.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 15.01.2020. годинеЈавна набавка cервисирањa преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-20-У-00/19

Јавна набавка cервисирањa преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-20-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 02.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.11.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 05.12.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 11.12.2019. годинеЈавна набавка услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-26-У-00/19

Јавна набавка услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-26-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.12.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 13.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.11.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 06.12.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 06.12.2019. године
word-icon1Одлука о додели оквирног споразума Објављено 25.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом оквирном споразуму Објављено 03.01.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 17.01.2020. годинеЈавна набавка услуга вршења техничке контроле пројеката, број ВН-25-У-00/19

Јавна набавка услуга вршења техничке контроле пројеката, број ВН-25-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 13.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.12.2019. годинеЈавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара у архивском делу објекта царина, број ВН-24-У-50/19

Јавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара у архивском делу објекта царина, број ВН-24-У-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.10.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 20.12.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 31.12.2019. годинеЈавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-23-У-00/19

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-23-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.10.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.12.2019. годинеЈавна набавка услуга одржавања система контроле улаза и излаза у пешачку зону у Земуну са заменом резервних делова, број ВН-22-У-00/19

Јавна набавка услуга одржавања система контроле улаза и излаза у пешачку зону у Земуну са заменом резервних делова, број ВН-22-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 04.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.10.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 03.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 03.12.2019. годинеЈавна набавка услуга одржавањa система контроле улаза и излаза пешачке зоне, број ВН-21-У-00/19

Јавна набавка услуга одржавањa система контроле улаза и излаза пешачке зоне, број ВН-21-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 14.10.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 12.11.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.12.2019. годинеЈавна набавка услуга стручног надзора за проширење постојећих и изградњу нових капацитета, број ВН-20-У-00/19

Јавна набавка услуга стручног надзора за проширење постојећих и изградњу нових капацитета, број ВН-20-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225124.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.11.2019. године