Јавна набавка услуга израде анализе економских, саобраћајних и правних импликација, алтернативних модела паркирања у гаражама, паркиралиштима и зонираном подручју, број ВН-17-У-00/19

Јавна набавка услуга израде анализе економских, саобраћајних и правних импликација, алтернативних модела паркирања у гаражама, паркиралиштима и зонираном подручју, број ВН-17-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 23.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 29.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.09.2019. годинеЈавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-18-У-00/19

Јавна набавка услуга организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-18-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 30.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 16.08.2019. годинеЈавна набавка услуга провизија за плаћање ПОС терминалима, број ВН-16-У-00/19

Јавна набавка услуга провизија за плаћање ПОС терминалима, број ВН-16-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 19.08.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 21.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 19.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 19.07.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 02.08.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 07.08.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 и измена конкурсне документације Објављено 12.08.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација – измена бр. 2 Објављено 12.08.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 12.08.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.09.2019. годинеЈавна набавка услуге вршења стручног надзора над радовима за изградњу привременог паркиралишта Нови Београд, број ВН-15-У-40/19

Јавна набавка услуге вршења стручног надзора над радовима за изградњу привременог паркиралишта Нови Београд, број ВН-15-У-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=220502.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 04.10.2019. годинеЈавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-17-У-00/19

Јавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-17-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 16.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 24.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.08.2019. годинеЈавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-14-У-00/19

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-14-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 07.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.07.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 23.08.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 03.09.2019. годинеЈавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-16-У-00/19

Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-16-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 15.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 24.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.08.2019. годинеЈавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, за потребе предузећа, број ВН-13-У-00/19

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, за потребе предузећа, број ВН-13-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 26.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 07.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 12.08.2019. годинеЈавна набавка услуга изнајмљивања специјалне ауто дизалице и камиона са хидрауличном руком и нисконосећом приколицом, број МВ-15-У-00/19

Јавна набавка услуга изнајмљивања специјалне ауто дизалице и камиона са хидрауличном руком и нисконосећом приколицом, број МВ-15-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 04.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.07.2019. годинеЈавна набавка услуга израде и монтаже видео презентације гараже „Обилићев венац“, број МВ-14-У-00/19

Јавна набавка услуга израде и монтаже видео презентације гараже „Обилићев венац“, број МВ-14-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 26.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 01.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 11.07.2019. године