Јавна набавка услуге сервисирања алуминијумске ПВЦ столарије са заменом резервних делова, број МВ-09-У-00/19

Јавна набавка услуге сервисирања алуминијумске ПВЦ столарије са заменом резервних делова, број МВ-09-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 22.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.04.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 06.05.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.05.2019. годинеЈавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система у целом предузећу, број МВ-08-У-00/19

Јавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система у целом предузећу, број МВ-08-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 08.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 28.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 28.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.04.2019. годинеЈавна нaбавка услуга осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода, број ВН-08-У-00/19

Јавна нaбавка услуга осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода, број ВН-08-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 07.05.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.05.2019. годинеЈавна набавка услуге истраживања јавног мњења, број МВ-07-У-00/19

Јавна набавка услуге истраживања јавног мњења, број МВ-07-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 11.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.05.2019. годинеЈавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-07-У-60/19

Јавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-07-У-60/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 15.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 15.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 15.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.04.2019. годинеЈавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-06-У-00/19

Јавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-06-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 11.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 27.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 27.02.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 19.03.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 04.04.2019. годинеЈавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката предузећа, број ВН-06-У-00/19

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката предузећа, број ВН-06-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.02.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 14.03.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 15.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.05.2019. годинеЈавна набавка услуге oдржавања подова гаража, број ВН-05-У-40/19

Јавна набавка услуге oдржавања подова гаража, број ВН-05-У-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 20.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.02.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 11.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.05.2019. годинеЈавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-04-У-30/19П

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-04-У-30/19П


Датум објављивања обавештења: 07.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 07.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 07.02.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 21.02.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 05.03.2019. годинеЈавна набавка услуга одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-03-У-60/19П

Јавна набавка услуга одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-03-У-60/19П


Датум објављивања обавештења: 07.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 07.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 07.02.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 25.02.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 07.03.2019. године