Jaвнa набавкa услуга техничког прегледа радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, број набавке ВН-30-У-40/18

Jaвнa набавкa услуга техничког прегледа радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, број набавке ВН-30-У-40/18. Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 30.01.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 31.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=205238. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 31.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 31.12.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.01.2019. године Измењена конкурсна…
Датум: 31.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавкa услуге одржавањa гараже „Обилићев венац“ (соларна електрана, електро пуњачa, фасаде и хидрантске мреже), број ВН-28-У-40/18

Јавна набавкa услуге одржавањa гараже „Обилићев венац“ (соларна електрана, електро пуњачa, фасаде и хидрантске мреже), број ВН-28-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 28.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 28.12.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 24.01.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 05.02.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено…
Датум: 28.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима предузећа, број МВ-14-У-00/18

Јавна набавка услуге одржавања рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима предузећа, број МВ-14-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 10.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 26.12.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 18.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.02.2019. године
Датум: 26.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-29-У-60/18

Јавна набавка услуге сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-29-У-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 21.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 21.12.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 30.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 20.02.2019. године
Датум: 21.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-13-У-60/18

Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-13-У-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 27.12.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 17.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 17.12.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 10.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.01.2019. године
Датум: 17.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-23-У-40/18П

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-23-У-40/18П Овде можете преузети документа: Одлука о додели уговора Објављено 05.12.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.12.2018. године
Датум: 5.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна нaбавка услуга инсертовања и персонализације пошиљака, број МВ-12-У-00/18

Јавна нaбавка услуга инсертовања и персонализације пошиљака, број МВ-12-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 13.12.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 03.12.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 14.12.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 04.01.2019. године
Датум: 3.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавкa услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/18

Јавна набавкa услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 14.12.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 14.11.2018. године Конкурсна документација Објављено 14.11.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 26.12.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 14.01.2019. године
Датум: 14.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 26.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180119. Овде можете преузети документа: Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. године Позив за подношење понуда Објављено 09.11.2018. године Конкурсна документација Објављено 09.11.2018….
Датум: 9.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18

Јавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 03.12.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 02.11.2018. године Конкурсна документација Објављено 02.11.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 04.12.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.12.2018. године
Датум: 2.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon