Јавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју (локација 1, 2 и 3), број ВН-08-У-80/20

Јавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју (локација 1, 2 и 3), број ВН-08-У-80/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 02.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.06.2020. годинеПреговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-01-Д-00/20П

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-01-Д-00/20П

Овде можете преузети документа:
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.05.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.05.2020. годинеЈавна набавка услуге одржавања лифтова, број МВ-08-У-00/20

Јавна набавка услуге одржавања лифтова, број МВ-08-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.05.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.05.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.05.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.05.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 27.05.2020. годинеЈавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система, број МВ-07-У-00/20

Јавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система, број МВ-07-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.05.2020. године.

Рок за подношење понуда: 18.05.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240666

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.05.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.05.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.05.2020. годинеЈавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-06-У-00/20

Јавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-06-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.05.2020. године.

Рок за подношење понуда: 15.05.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.05.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.05.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.05.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.06.2020. годинеЈавна нaбавка услугe физичко-техничког обезбеђења објеката предузећа, број ВН-05-У-00/20

Јавна нaбавка услугe физичко-техничког обезбеђења објеката предузећа, број ВН-05-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.04.2020. године.

Рок за подношење понуда: 11.05.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.04.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.04.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.06.2020. годинеЈавна нaбавка услуга осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода и каско осигурање, број ВН-04-У-00/20

Јавна нaбавка услуга осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода и каско осигурање, број ВН-04-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.04.2020. године.

Рок за подношење понуда: 11.05.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.04.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.04.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.04.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 07.05.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 14.05.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 25.05.2020. годинеЈавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-05-У-00/20

Јавна набавка услуге редовне контроле система за вентилацију и гасну детекцију, број МВ-05-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.03.2020. године.

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.03.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.03.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.03.2020. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 31.03.2020. годинеЈавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-06-У-30/20П

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-06-У-30/20П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 09.03.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 09.03.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 09.03.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.03.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 20.05.2020. годинеЈавна набавка хватача за точкове, број МВ-04-Д-60/20

Јавна набавка хватача за точкове, број МВ-04-Д-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.03.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.03.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.03.2020. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 31.03.2020. године