Јавна набавка услуга – Сервисирање преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-22-У-00/19

Јавна набавка услуга – Сервисирање преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-22-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.12.2019. године.

Рок за подношење понуда: 20.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.12.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.12.2019. годинеЈавна набавка услуга израде стратегије развоја предузећа за период 2020-2025, број ВН-29-У-00/19

Јавна набавка услуга израде стратегије развоја предузећа за период 2020-2025, број ВН-29-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.12.2019. године.

Рок за подношење понуда: 09.01.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.12.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.12.2019. годинеЈавна набавка услуга инсертовања и персонализације, број МВ-21-У-00/19

Јавна набавка услуга инсертовања и персонализације, број МВ-21-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.12.2019. године.

Рок за подношење понуда: 13.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.12.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.12.2019. годинеЈавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-31-Д-00/19

Јавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-31-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 29.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 29.11.2019. годинеЈавна набавка cервисирањa преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-20-У-00/19

Јавна набавка cервисирањa преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-20-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 02.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.11.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 05.12.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 11.12.2019. годинеЈавна набавка упс уређаја, број ВН-20-Д-00/19

Јавна набавка упс уређаја, број ВН-20-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 16.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 15.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 15.11.2019. годинеЈавна набавка услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-26-У-00/19

Јавна набавка услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-26-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.12.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 13.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.11.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 06.12.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 06.12.2019. годинеЈавна набавка услуга вршења техничке контроле пројеката, број ВН-25-У-00/19

Јавна набавка услуга вршења техничке контроле пројеката, број ВН-25-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.11.2019. годинеЈавна набавка радовa на текућем одржавању пословног објекта Улазна партија у комплексу Међународни терминал у Блоку 43, број ВН-14-Р-50/19

Јавна набавка радовa на текућем одржавању пословног објекта Улазна партија у комплексу Међународни терминал у Блоку 43, број ВН-14-Р-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 05.12.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.11.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 02.12.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 02.12.2019. годинеЈавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-30-Д-00/19

Јавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-30-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.11.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 15.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.11.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 20.11.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 26.11.2019. године