Јавна набавка радне и заштитне обуће за запослене, број ВН-03-Д-00/20

Јавна набавка радне и заштитне обуће за запослене, број ВН-03-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 11.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 19.02.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 19.02.2020. годинеЈавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-02-У-60/20

Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-02-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 18.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.02.2020. годинеЈавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/20

Јавна набавка услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова, број МВ-04-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 19.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.02.2020. годинеЈавна набавка услуге сервиса штампача, број МВ-03-У-00/20

Јавна набавка услуге сервиса штампача, број МВ-03-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 20.02.2020. годинеЈавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-04-У-60/20

Јавна набавка сервисирања возила „DAF” у овлашћњном сервису, број ВН-04-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.02.2020. године.

Рок за подношење понуда: 06.03.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.02.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.02.2020. годинеЈавна набавка колонијалне робе, бр. 15/19

Јавна набавка колонијалне робе, бр. 15/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка тонера и штампача, број ВН-02-Д-00/20

Јавна набавка тонера и штампача, број ВН-02-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 26.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 27.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 27.01.2020. годинеЈавна набавка набавке, уградње, сервиса и одржавање ГПС уређаја, број МВ-03-Д-00/20

Јавна набавка набавке, уградње, сервиса и одржавање ГПС уређаја, број МВ-03-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 03.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.01.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 24.01.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 24.01.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 10.02.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.02.2020. годинеЈавна набавка услуга израде техничке документације за пословни објекат предузећа, број ВН-03-У-00/20

Јавна набавка услуга израде техничке документације за пословни објекат предузећа, број ВН-03-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 21.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.01.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 14.02.2020. годинеЈавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на изградњи објеката у блоку 42, број ВН-02-У-00/20

Јавна набавка услуга вршења стручног надзора над радовима на изградњи објеката у блоку 42, број ВН-02-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234725

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.01.2020. године