Јавна набавка погонског горива, број ВН-12-Д-00/19

Јавна набавка погонског горива, број ВН-12-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=225449&idp=225447&vz=2

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.09.2019. годинеЈавна набавка услуга стручног надзора за проширење постојећих и изградњу нових капацитета, број ВН-20-У-00/19

Јавна набавка услуга стручног надзора за проширење постојећих и изградњу нових капацитета, број ВН-20-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225124.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.09.2019. годинеЈавна набавка полица за архиву „Међународни терминал“, број МВ-28-Д-50/19

Јавна набавка полица за архиву „Међународни терминал“, број МВ-28-Д-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 16.09.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=224531.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.09.2019. годинеЈавна набавка прибор за одржавање хигијене, бр. 2/19

Јавна набавка прибор за одржавање хигијене, бр. 2/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/19

Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-19-У-00/19

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-19-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 04.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.09.2019. годинеЈавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-15-Д-00/19

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-15-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 03.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.09.2019. годинеЈавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19

Јавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 30.08.2019. годинеЈавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/19

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19

Јавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 23.09.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.08.2019. године