Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18

Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 19.11.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 20.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.11.2018. године Конкурсна документација Објављено 07.11.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.11.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 09.11.2018. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено…
Датум: 7.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 05.11.2018. године
Датум: 5.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. године
Датум: 26.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18

Јавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. године
Датум: 26.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли обавештења са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број МВ-12-Д-00/18

Јавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли обавештења са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број МВ-12-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 29.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 19.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 19.10.2018. године Одлука о додели уговора за Партију 1 и Партију 2 Објављено…
Датум: 19.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-26-Д-40/18

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-26-Д-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 22.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 12.10.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 17.10.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 25.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.10.2018. године
Датум: 12.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка санитарних контејнера, број МВ-25-Д-50/18

Јавна набавка санитарних контејнера, број МВ-25-Д-50/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 08.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 08.10.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 23.10.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.11.2018. године
Датум: 8.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/18

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 Објављено 03.10.2018. године
Датум: 3.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка рачунара, бр. 10/18

Јавна набавка рачунара, бр. 10/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору  Објављено 11.09.2018. године
Датум: 11.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-23-Д-00/18

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-23-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 17.09.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.09.2018. године Конкурсна документација Објављено 05.09.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 24.09.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 12.10.2018. године
Датум: 5.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon