Јавна набавка набавка полица за архиву „Међународни терминал“, број МВ-28-Д-50/19

Јавна набавка набавка полица за архиву „Међународни терминал“, број МВ-28-Д-50/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.09.2019. године. Рок за подношење понуда: 16.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=224531. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 06.09.2019. године Конкурсна документација Објављено 06.09.2019. године
Датум: 6.9.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка прибор за одржавање хигијене, бр. 2/19

Јавна набавка прибор за одржавање хигијене, бр. 2/19 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 05.09.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено 05.09.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 06.09.2019. године
Датум: 5.9.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/19

Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/19 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 05.09.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 05.09.2019. године
Датум: 5.9.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-15-Д-00/19

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-15-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.09.2019. године. Рок за подношење понуда: 03.10.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.09.2019. године Конкурсна документација Објављено 03.09.2019. године
Датум: 3.9.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/19

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/19 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 27.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 7  Објављено 27.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 9  Објављено 27.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 11  Објављено 27.08.2019. године Обавештење о…
Датум: 27.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19

Јавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 23.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 23.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 23.08.2019. године
Датум: 23.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка штампача, број ВН-13-Д-00/19

Јавна набавка штампача, број ВН-13-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 12.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 13.08.2019. године
Датум: 13.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-27-Д-00/19

Јавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-27-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.08.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 21.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 12.08.2019. године Додатно појашњење – бр. 1 Објављено 16.08.2019. године Измена конкурсне документације Објављено 16.08.2019. године Oбавештење о продужењу рока Објављено…
Датум: 12.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-26-Д-00/19

Јавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-26-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 19.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 09.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 22.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.09.2019. године
Датум: 9.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 18.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 10.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 19.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 05.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору за Партију…
Датум: 10.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon