Јавна набавкa уређаја за контролу приступа возила: ЛПР уређаја у гаражама и паркиралиштима и систем за контролу улаза/излаза возила у ГРМ гаражама по принципу очитавања уз помоћ ТАГ налепница, број ВН-09-Д-40/18

Јавна набавкa уређаја за контролу приступа возила: ЛПР уређаја у гаражама и паркиралиштима и систем за контролу улаза/излаза возила у ГРМ гаражама по принципу очитавања уз помоћ ТАГ налепница, број ВН-09-Д-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 29.01.2019. године, 11.00 часова.


Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 30.11.2018. године
word-icon1Invitation to bid Објављено 30.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 30.11.2018. године
word-icon1Tender documents Објављено 30.11.2018. годинеЈавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18

Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 19.11.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 20.11.2018. године, 11.00 часова.


Нови рок за подношење понуда: 21.11.2018. године, 11.00 часова.


Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 07.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 16.11.2018. године
word-icon1Друга измена конкурсне документације Објављено 16.11.2018. године
word-icon1Обавештење о продуженом року Објављено 16.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 19.11.2018. године
word-icon13. измена конкурсне документације Објављено 19.11.2018. године
word-icon1Обавештење о продуженом року Објављено 19.11.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 30.11.2018. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 10.12.2018. годинеЈавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 05.11.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  Објављено 04.12.2018. годинеЈавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.11.2018. годинеЈавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18

Јавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.12.2018. годинеЈавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли обавештења са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број МВ-12-Д-00/18

Јавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли обавештења са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број МВ-12-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 29.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 19.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 19.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора за Партију 1 и Партију 2 Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 20.11.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 20.11.2018. годинеЈавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-26-Д-40/18

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-26-Д-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 22.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 17.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 25.10.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.10.2018. годинеЈавна набавка санитарних контејнера, број МВ-25-Д-50/18

Јавна набавка санитарних контејнера, број МВ-25-Д-50/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 23.10.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.11.2018. годинеЈавна набавка електричне енергије, бр. 4/18

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка рачунара, бр. 10/18

Јавна набавка рачунара, бр. 10/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 11.09.2018. године