Јавна набавка медицинске опреме и средстава у оквиру акције „Беби паркинг место“, број МВ-11-Д-00/19

Јавна набавка медицинске опреме и средстава у оквиру акције „Беби паркинг место“, број МВ-11-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213115.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 15.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 15.04.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 17.04.2019. годинеЈавна набавка ручног алата, број МВ-16-Д-00/19

Јавна набавка ручног алата, број МВ-16-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.04.2019. године
word-icon1Додатно појашњење Објављено 15.04.2019. годинеЈавна набавка и уградња металних врата на гаражама, број МВ-20-Д-40/19

Јавна набавка и уградња металних врата на гаражама, број МВ-20-Д-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 11.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.04.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 16.04.2019. годинеЈавна набавка столарског материјала, број МВ-15-Д-00/19

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-15-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.04.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 19.04.2019. годинеЈавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-14-Д-00/19

Јавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-14-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 29.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 11.04.2019. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 19.04.2019. годинеЈавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-13-Д-00/19

Јавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-13-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 22.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 14.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 14.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 27.03.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 11.04.2019. годинеЈавна набавка надоградње мобилне апликације „Паркинг сервис“, број ВН-04-Д-00/19П

Јавна набавка надоградње мобилне апликације „Паркинг сервис“, број ВН-04-Д-00/19П


Датум објављивања обавештења: 14.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146947.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 14.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 14.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 29.03.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 16.04.2019. годинеЈавна набавка и обнова лиценци, број МВ-12-Д-00/19

Јавна набавка и обнова лиценци, број МВ-12-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 20.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 27.03.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 15.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 16.04.2019. годинеЈавна набавка резервних делова, бесконтактнe РФ паркинг картицe и елементи за надоградњу система за контролу улаза и излаза возила и наплату паркинга на објектима ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-02-Д-40/19

Јавна набавка резервних делова, бесконтактнe РФ паркинг картицe и елементи за надоградњу система за контролу улаза и излаза возила и наплату паркинга на објектима ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-02-Д-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 22.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152146.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 07.03.2019. године
word-icon1Invitation to bid Објављено 07.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.03.2019. године
word-icon1Tender documentation Објављено 07.03.2019. године
word-icon1Измена конкурсне документације Објављено 04.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација – измена бр.1 Објављено 04.04.2019. године
word-icon1Tender documentation – first amendment Објављено 04.04.2019. годинеЈавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-09-Д-00/19

Јавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-09-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.03.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.03.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.03.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.04.2019. године