Јавна набавка штампача, број ВН-13-Д-00/19

Јавна набавка штампача, број ВН-13-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.09.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.08.2019. годинеЈавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-27-Д-00/19

Јавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-27-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 20.08.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 21.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.08.2019. године
word-icon1Додатно појашњење – бр. 1 Објављено 16.08.2019. године
word-icon1Измена конкурсне документације Објављено 16.08.2019. године
word-icon1Oбавештење о продужењу рока Објављено 16.08.2019. годинеЈавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-26-Д-00/19

Јавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-26-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 19.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 09.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 09.08.2019. годинеЈавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 19.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 05.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 12.08.2019. годинеЈавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19

Јавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 05.08.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 09.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.07.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 15.07.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 и 3 Објављено 02.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 02.08.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 02.08.2019. годинеЈавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18

Јавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 02.07.2019. годинеЈавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19

Јавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора – исправка Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.07.2019. годинеЈавна набавка противпожарне опреме за потребе предузећа, број МВ-21-Д-00/19

Јавна набавка противпожарне опреме за потребе предузећа, број МВ-21-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 02.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.07.2019. годинеЈавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П

Јавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 20.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213521.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 20.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.06.2019. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 01.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.07.2019. годинеЈавна набавка клима уређаја са уградњом, број МВ-23-Д-00/19

Јавна набавка клима уређаја са уградњом, број МВ-23-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 27.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 19.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 19.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 28.06.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.07.2019. године