Јавна нaбавка добара – Дигитална штампа, набавка, израда и монтажа табли обавештења и рекламних паноа, услуге дигиталне штампе и набавка промотивног материјала, број ВН-09-Д-00/19

Јавна нaбавка добара – Дигитална штампа, набавка, израда и монтажа табли обавештења и рекламних паноа, услуге дигиталне штампе и набавка промотивног материјала, број ВН-09-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 17.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 17.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 17.06.2019. годинеЈавна набавка возила са специјалном надоградњом, за обављање основне делатности путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-05-Д-00/19

Јавна набавка возила са специјалном надоградњом, за обављање основне делатности путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-05-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 15.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.06.2019. годинеЈавна набавка возила са специјалном надградњом за рад на висини, број ВН-08-Д-60/19

Јавна набавка возила са специјалном надоградњом за рад на висини, број ВН-08-Д-60/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 10.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.06.2019. годинеЈавна набавка канцеларијског намештаја, број ВН-07-Д-00/19

Јавна набавка канцеларијског намештаја, број ВН-07-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 31.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 31.05.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 17.06.2019. годинеЈавна набавка клима уређаја са уградњом, број МВ-17-Д-00/19

Јавна набавка клима уређаја са уградњом, број МВ-17-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 10.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 31.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 31.05.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 12.06.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 18.06.2019. годинеЈавна набавка медицинске опреме и средстава у оквиру акције „Беби паркинг место“, број МВ-18-Д-00/19

Јавна набавка медицинске опреме и средстава у оквиру акције „Беби паркинг место“, број МВ-18-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 03.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.05.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 14.06.2019. годинеЈавна нaбавка добара – oпреме за мониторинг центар са надоградњом постојећих лиценци, број ВН-06-Д-00/19

Јавна нaбавка добара – oпреме за мониторинг центар са надоградњом постојећих лиценци, број ВН-06-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 19.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 20.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 10.06.2019. годинеЈавна набавка добара за јавну набавку и уградњу опреме за вентилацију, одимљавање и инсталацију за систем надзора управљања системом вентилације у гаражи Пионирски парк, број ВН-10-Д-40/18

Јавна набавка добара за јавну набавку и уградњу опреме за вентилацију, одимљавање и инсталацију за систем надзора управљања системом вентилације у гаражи Пионирски парк, број ВН-10-Д-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.05.2019. године.

Рок за подношење понуда: 19.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 20.05.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.05.2019. годинеЈавна набавка рачунарске опреме, број ВН-03-Д-00/19

Јавна набавка рачунарске опреме, број ВН-03-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 27.05.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.04.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 30.05.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 14.06.2019. годинеЈавна набавка медицинске опреме и средстава у оквиру акције „Беби паркинг место“, број МВ-11-Д-00/19

Јавна набавка медицинске опреме и средстава у оквиру акције „Беби паркинг место“, број МВ-11-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213115.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 15.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 15.04.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 17.04.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 22.04.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора – Партија 1 и Партија 3 Објављено 09.05.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка – Партија 2 Објављено 09.05.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка – Партија 2 Објављено 15.05.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 24.05.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 Објављено 24.05.2019. године