Јавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-31-Д-00/19

Јавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-31-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 29.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 29.11.2019. годинеЈавна набавка упс уређаја, број ВН-20-Д-00/19

Јавна набавка упс уређаја, број ВН-20-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 16.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 15.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 15.11.2019. годинеЈавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-30-Д-00/19

Јавна набавка ручних радио станица за потребе рада паркинг контролора, број МВ-30-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.11.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 15.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.11.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 07.11.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 20.11.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 26.11.2019. годинеЈавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-23-У-00/19

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-23-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.10.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.12.2019. годинеЈавна набавка опремe за надоградњу система за контролу улаза и излаза у гаражама и пешачкој зони, број ВН-19-Д-00/19

Јавна набавка опремe за надоградњу система за контролу улаза и излаза у гаражама и пешачкој зони, број ВН-19-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 02.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.10.2019. године
word-icon1Invitation to bid Објављено 18.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.10.2019. године
word-icon1Tender documents with bid forms Објављено 18.10.2019. годинеЈавна набавка папирна галантерија за одржавање личне хигијене , бр. 3/19

Јавна набавка папирна галантерија за одржавање личне хигијене, бр. 3/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 09.10.2019. годинеЈавна набавка рампи, летви за рампе, aутоматских чувара паркинга – бенинки и потапајућих стубића са пратећом опремом и резервним деловима, број ВН-18-Д-00/19

Јавна набавка рампи, летви за рампе, aутоматских чувара паркинга – бенинки и потапајућих стубића са пратећом опремом и резервним деловима, број ВН-18-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 07.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.10.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.11.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 26.11.2019. годинеЈавна набавка резервних делова елемената система контроле улаза и излаза за пешачку зону, број ВН-16-Д-00/19

Јавна набавка резервних делова елемената система контроле улаза и излаза за пешачку зону, број ВН-16-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 05.11.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.12.2019. годинеЈавна набавка електроматеријала, број МВ-29-Д-00/19

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-29-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.10.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 02.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225789

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.09.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 18.10.2019. годинеЈавна набавка погонског горива, број ВН-12-Д-00/19

Јавна набавка погонског горива, број ВН-12-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=225449&idp=225447&vz=2

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 30.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.11.2019. године