Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/20

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка енергената, бр. 6/20

Јавна набавка енергената, бр. 6/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 14/20

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 14/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/20

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/20

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1  Објављено 09.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 6  Објављено 10.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 10  Објављено 10.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 12  Објављено 10.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 3  Објављено 13.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 4  Објављено 20.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 5  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 7  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 8  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 9  Објављено 04.01.2021. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 11  Објављено 04.01.2021. годинеЈавна набавка надоградња система видео надзора, број ВН-10-Д-00/20

Јавна набавка надоградња система видео надзора, број ВН-10-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.11.2020. године.

Рок за подношење понуда: 07.12.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=248886

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.11.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.11.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.12.2020. године
word-icon1Исправка одлуке о додели уговора Објављено 31.12.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 18.01.2021. годинеЈавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/20

Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка електроматеријала, број МВ-12-Д-00/20

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-12-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 09.10.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 01.10.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 01.10.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.10.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.10.2020. годинеЈавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/20

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/20

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 01.10.2020. године