Јавна набавка бицикли, број МВ-07-Д-00/19

Јавна набавка бицикли, број МВ-07-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 14.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.02.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.02.2019. годинеЈавна набавка грађевинског материјала, са сукцесивном испоруком, број МВ-06-Д-00/19

Јавна набавка грађевинског материјала, са сукцесивном испоруком, број МВ-06-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.02.2019. годинеЈавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-05-Д-00/19

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-05-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.02.2019. године.

Рок за подношење понуда: 11.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 01.02.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 01.02.2019. годинеЈавна набавка тонера, број МВ-04-Д-00/19

Јавна набавка тонера, број МВ-04-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 05.02.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 08.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 28.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 28.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 01.02.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 01.02.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 01.02.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 13.02.2019. годинеЈавна набавка одеће и обуће за запослене, број ВН-01-Д-00/19

Јавна набавка одеће и обуће за запослене, број ВН-01-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 05.02.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 14.02.2019. године
word-icon1Друга измена конкурсне документације Објављено 14.02.2019. годинеЈавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-03-Д-00/19

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-03-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 04.02.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 14.02.2019. годинеЈавна набавка прслука за акцију „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-02-Д-00/19

Јавна набавка прслука за акцију „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-02-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 31.01.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 04.02.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.02.2019. годинеЈавна набавка браварског материјала, број МВ-01-Д-00/19

Јавна набавка браварског материјала, број МВ-01-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 21.01.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 28.01.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 18.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 18.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 18.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 04.02.2019. годинеЈавна набавкa боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-30-Д-00/18

Јавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-30-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 21.01.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 22.01.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 10.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 10.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 14.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација бр. 2 Објављено 14.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 14.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 16.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 4 Објављено 18.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 30.01.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 14.02.2019. годинеЈавна набавка енергената, бр. 6/18

Јавна набавка енергената, бр. 6/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 03.01.2019. године