Јавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19

Јавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 23.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 23.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 23.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 02.10.2019. године Измењена Одлука о додели уговора Објављено 09.10.2019. године
Датум: 23.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка штампача, број ВН-13-Д-00/19

Јавна набавка штампача, број ВН-13-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 12.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 13.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 17.09.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.10.2019. године
Датум: 13.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-27-Д-00/19

Јавна набавка добара – електроматеријала, број МВ-27-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.08.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 21.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 12.08.2019. године Додатно појашњење – бр. 1 Објављено 16.08.2019. године Измена конкурсне документације Објављено 16.08.2019. године Oбавештење о продужењу рока Објављено…
Датум: 12.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-26-Д-00/19

Јавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-26-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 19.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 09.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 22.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.09.2019. године
Датум: 9.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 18.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 10.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 19.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 05.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору за Партију…
Датум: 10.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19

Јавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 05.08.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 09.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 05.07.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 15.07.2019. године Додатно…
Датум: 5.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18

Јавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 02.07.2019. године
Датум: 2.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19

Јавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 01.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 09.07.2019. године Одлука о додели уговора – исправка Објављено 11.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.07.2019. године
Датум: 21.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка противпожарне опреме за потребе предузећа, број МВ-21-Д-00/19

Јавна набавка противпожарне опреме за потребе предузећа, број МВ-21-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 02.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 09.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.07.2019. године
Датум: 21.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П

Јавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 20.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 28.06.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213521. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 20.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 20.06.2019. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 01.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 02.07.2019….
Датум: 20.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon