Јавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-11-Д-00/20

Јавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-11-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.09.2020. године. Рок за подношење понуда: 06.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.09.2020. године Конкурсна документација Објављено 28.09.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 12.10.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.10.2020. године
Датум: 28.9.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка добара – УПС уређаја, број ВН-07-Д-00/20

Јавна набавка добара – УПС уређаја, број ВН-07-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.09.2020. године. Рок за подношење понуда: 26.10.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.09.2020. године Конкурсна документација Објављено 24.09.2020. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.10.2020. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 22.10.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 03.11.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.11.2020. године
Датум: 24.9.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/20

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 20.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 10.08.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 28.08.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 15.09.2020. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 15.09.2020. године
Датум: 10.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 17.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 07.08.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 26.08.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.09.2020. године
Датум: 7.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка молерско-фарбарског материјала, број МВ-06-Д-00/20

Јавна набавка молерско-фарбарског материјала, број МВ-06-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.08.2020. године. Рок за подношење понуда: 17.08.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.08.2020. године Конкурсна документација Објављено 07.08.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 21.08.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.09.2020. године
Датум: 7.8.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електричне енергије, бр. 04/20

Јавна набавка електричне енергије, бр. 04/20 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 21.07.2020. године
Датум: 21.7.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-08-Д-40/20

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-08-Д-40/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.06.2020. године. Рок за подношење понуда: 09.07.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 29.06.2020. године Конкурсна документација Објављено 29.06.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 15.07.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.07.2020. године
Датум: 29.6.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-07-Д-00/20

Јавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-07-Д-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.06.2020. године. Рок за подношење понуда: 16.06.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 08.06.2020. године Конкурсна документација Објављено 08.06.2020. године Одлука о додели уговора Објављено 18.06.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.07.2020. године
Датум: 8.6.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-01-Д-00/20П

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-01-Д-00/20П Овде можете преузети документа: Одлука о додели уговора Објављено 22.05.2020. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.05.2020. године
Датум: 22.5.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка хватача за точкове, број МВ-04-Д-60/20

Јавна набавка хватача за точкове, број МВ-04-Д-60/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.03.2020. године. Рок за подношење понуда: 13.03.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.03.2020. године Конкурсна документација Објављено 05.03.2020. године Обавештење о обустави поступка Објављено 31.03.2020. године
Датум: 5.3.2020| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon