Јавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19

Јавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 05.08.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 09.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.07.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 15.07.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 и 3 Објављено 02.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 02.08.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 02.08.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.09.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 Објављено 11.09.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 Објављено 11.09.2019. годинеЈавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18

Јавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 02.07.2019. годинеЈавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19

Јавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора – исправка Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.07.2019. годинеЈавна набавка противпожарне опреме за потребе предузећа, број МВ-21-Д-00/19

Јавна набавка противпожарне опреме за потребе предузећа, број МВ-21-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 02.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.07.2019. годинеЈавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П

Јавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 20.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213521.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 20.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.06.2019. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 01.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.07.2019. годинеЈавна набавка клима уређаја са уградњом, број МВ-23-Д-00/19

Јавна набавка клима уређаја са уградњом, број МВ-23-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 27.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 19.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 19.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 28.06.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.07.2019. годинеЈавна набавка и изградња помоћних објеката за депо за пренос возила, број МВ-22-Д-60/19

Јавна набавка и изградња помоћних објеката за депо за пренос возила, број МВ-22-Д-60/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.06.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 02.07.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 10.07.2019. годинеЈавна нaбавка добара – Дигитална штампа, набавка, израда и монтажа табли обавештења и рекламних паноа, услуге дигиталне штампе и набавка промотивног материјала, број ВН-09-Д-00/19

Јавна нaбавка добара – Дигитална штампа, набавка, израда и монтажа табли обавештења и рекламних паноа, услуге дигиталне штампе и набавка промотивног материјала, број ВН-09-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 17.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 17.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 17.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 25.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора – исправка Објављено 06.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 Објављено 16.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 Објављено 26.08.2019. годинеЈавна набавка возила са специјалном надоградњом, за обављање основне делатности путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-05-Д-00/19

Јавна набавка возила са специјалном надоградњом, за обављање основне делатности путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-05-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 15.07.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 16.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.06.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 05.07.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 05.07.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 08.07.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација 2 Објављено 08.07.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 08.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 23.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 29.07.2019. годинеЈавна набавка возила са специјалном надградњом за рад на висини, број ВН-08-Д-60/19

Јавна набавка возила са специјалном надоградњом за рад на висини, број ВН-08-Д-60/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 10.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.07.2019. године