Јавна набавка рампи, летви за рампе, aутоматских чувара паркинга – бенинки и потапајућих стубића са пратећом опремом и резервним деловима, број ВН-18-Д-00/19

Јавна набавка рампи, летви за рампе, aутоматских чувара паркинга – бенинки и потапајућих стубића са пратећом опремом и резервним деловима, број ВН-18-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 07.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.10.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.11.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 26.11.2019. годинеЈавна набавка резервних делова елемената система контроле улаза и излаза за пешачку зону, број ВН-16-Д-00/19

Јавна набавка резервних делова елемената система контроле улаза и излаза за пешачку зону, број ВН-16-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 25.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 05.11.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.12.2019. годинеЈавна набавка електроматеријала, број МВ-29-Д-00/19

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-29-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 01.10.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 02.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225789

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.09.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 18.10.2019. годинеЈавна набавка погонског горива, број ВН-12-Д-00/19

Јавна набавка погонског горива, број ВН-12-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=225449&idp=225447&vz=2

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 30.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.11.2019. годинеЈавна набавка полица за архиву „Међународни терминал“, број МВ-28-Д-50/19

Јавна набавка полица за архиву „Међународни терминал“, број МВ-28-Д-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 16.09.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=224531.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.09.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 11.10.2019. годинеЈавна набавка прибор за одржавање хигијене, бр. 2/19

Јавна набавка прибор за одржавање хигијене, бр. 2/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/19

Јавна набавка средства за одржавање хигијене, бр. 1/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-15-Д-00/19

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-15-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.09.2019. године.

Рок за подношење понуда: 03.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.11.2019. годинеЈавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/19

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/19


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 27.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 7  Објављено 27.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 9  Објављено 27.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 11  Објављено 27.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 8  Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 10  Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 12  Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено 03.09.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 6  Објављено 01.10.2019. годинеЈавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19

Јавна набавка и испорука набавке столарског материјала, број ВН-14-Д-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 23.09.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.08.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.10.2019. године
word-icon1Измењена Одлука о додели уговора Објављено 09.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.10.2019. године