Јавна набавкa боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-30-Д-00/18

Јавна набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала, број МВ-30-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2019. године. Рок за подношење понуда: 21.01.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 22.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 04.01.2019. године Конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 10.01.2019. године Измењена конкурсна документација Објављено 10.01.2019. године Додатно појашњење бр….
Датум: 4.1.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка енергената, бр. 6/18

Јавна набавка енергената, бр. 6/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 03.01.2019. године
Датум: 3.1.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка колонијалне робе, бр. 15/18

Јавна набавка колонијалне робе, бр. 15/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 03.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  Објављено 03.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 9  Објављено 04.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено…
Датум: 3.1.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету ( DALI protokol), број МВ-29-Д-00/18

Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету ( DALI protokol), број МВ-29-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 10.01.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 16.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 27.12.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 28.12.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 28.12.2018. године Обавештење о продужењу…
Датум: 27.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-31-Д-00/18

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-31-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.12.2018. године. Рок за подношење понуда: 08.01.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 09.01.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 11.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.12.2018. године Конкурсна документација Објављено 26.12.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 03.01.2019. године Измена конкурсне документације бр….
Датум: 26.12.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавкa уређаја за контролу приступа возила: ЛПР уређаја у гаражама и паркиралиштима и систем за контролу улаза/излаза возила у ГРМ гаражама по принципу очитавања уз помоћ ТАГ налепница, број ВН-09-Д-40/18

Јавна набавкa уређаја за контролу приступа возила: ЛПР уређаја у гаражама и паркиралиштима и систем за контролу улаза/излаза возила у ГРМ гаражама по принципу очитавања уз помоћ ТАГ налепница, број ВН-09-Д-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 29.01.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.11.2018. године Invitation to bid Објављено…
Датум: 30.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18

Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2018. године. Рок за подношење понуда: 19.11.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 20.11.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 21.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.11.2018. године Конкурсна документација Објављено 07.11.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.11.2018….
Датум: 7.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 05.11.2018. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  Објављено 04.12.2018. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 01.04.2019. године
Датум: 5.11.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.11.2018. године
Датум: 26.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18

Јавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године. Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 03.12.2018. године
Датум: 26.10.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon