Јавни оглас за давање у закуп ресторана На основу одлуке Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта “Паркинг сервис” Београд, број 2596 од 07.03.2014. године, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА “ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД, ул. Краљице Марије бр. 7, 11000 Београд (у даљем тексту ЈКП “Паркинг сервис”) расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП РЕСТОРАНА НА ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ БЛОКА…