Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/20

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.
Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/20

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 01.10.2020. годинеЈавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-11-Д-00/20

Јавна набавка „RCL“ уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF“, број МВ-11-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.09.2020. године.

Рок за подношење понуда: 06.10.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 28.09.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 28.09.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 12.10.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.10.2020. годинеЈавна набавка добара – УПС уређаја, број ВН-07-Д-00/20

Јавна набавка добара – УПС уређаја, број ВН-07-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.09.2020. године.

Рок за подношење понуда: 26.10.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.09.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.09.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.10.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 22.10.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 03.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.11.2020. годинеЈавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-12-У-00/20

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-12-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 14.09.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 14.08.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 14.08.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.09.2020. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 02.10.2020. године
word-icon1Одлука о наставку поступка Објављено 20.11.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.11.2020. годинеЈавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/20

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.08.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.08.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.08.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 28.08.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 15.09.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 15.09.2020. годинеЈавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20

Јавна нaбавка електроничарског материјала, број MВ-09-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 17.08.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 07.08.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.08.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.08.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.09.2020. годинеЈавна набавка молерско-фарбарског материјала, број МВ-06-Д-00/20

Јавна набавка молерско-фарбарског материјала, број МВ-06-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 17.08.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 07.08.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.08.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.08.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.09.2020. годинеЈавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 07/20

Јавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 07/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 22.07.2020. годинеЈавна набавка електричне енергије, бр. 04/20

Јавна набавка електричне енергије, бр. 04/20


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.