Јавне набавке

Јавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19

Јавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 12.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 11.07.2019. године Измењена конкурсна документација Објављено 29.07.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 01.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 19.08.2019. године Обавештење о…
Датум: 11.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-25-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 18.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 10.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 19.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 05.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору за Партију…
Датум: 10.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-17-У-00/19

Јавна набавка услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге, број МВ-17-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 16.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 08.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 08.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 24.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 08.08.2019. године
Датум: 8.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-14-У-00/19

Јавна набавка услуга чишћења радног простора предузећа, број ВН-14-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 07.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 08.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 08.07.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.07.2019. године Измењена конкурсна документација Објављено 11.07.2019. године Одлука о обустави поступка Објављено 23.08.2019. године Обавештење о обустави поступка Објављено 03.09.2019. године
Датум: 8.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19

Јавна набавка возила за вршење основне делатности предузећа путем оперативног лизинга – закупа, број ВН-11-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 05.08.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 09.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 05.07.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 15.07.2019. године Додатно…
Датум: 5.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-16-У-00/19

Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-16-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 15.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 03.07.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 24.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.08.2019. године
Датум: 3.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18

Јавна набавка путничких возила – набавка путем закупа, бр. 20/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 02.07.2019. године
Датум: 2.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, за потребе предузећа, број ВН-13-У-00/19

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, за потребе предузећа, број ВН-13-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 26.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 07.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 12.08.2019. године
Датум: 26.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга изнајмљивања специјалне ауто дизалице и камиона са хидрауличном руком и нисконосећом приколицом, број МВ-15-У-00/19

Јавна набавка услуга изнајмљивања специјалне ауто дизалице и камиона са хидрауличном руком и нисконосећом приколицом, број МВ-15-У-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 04.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 24.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 11.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.07.2019. године
Датум: 24.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19

Јавна набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата, број МВ-19-Д-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 01.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 09.07.2019. године Одлука о додели уговора – исправка Објављено 11.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.07.2019. године
Датум: 21.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon