Јавна набавка услуга одржавања САП лиценци, број ВН-11-У-00/20

Јавна набавка услуга одржавања САП лиценци, број ВН-11-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2020. године.

Рок за подношење понуда: 10.08.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.07.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.08.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 02.09.2020. годинеЈавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-08-Д-40/20

Јавна набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали, број МВ-08-Д-40/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 29.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 09.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 29.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 29.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 15.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.07.2020. годинеЈавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-10-У-00/20

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-10-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 06.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 16.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.08.2020. годинеЈавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-10-У-00/20

Јавна набавка консултантских услуга за спровођење САП-а, број ВН-10-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 23.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 23.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 23.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 29.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.08.2020. годинеЈавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћeном сервису, број ВН-09-У-60/20

Јавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћeном сервису, број ВН-09-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 15.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 15.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 15.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.07.2020. годинеЈавна набавка сервисирања возила „IVECO” у овлашћeном сервису, број ВН-07-У-60/20

Јавна набавка сервисирања возила „IVECO” у овлашћeном сервису, број ВН-07-У-60/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 13.07.2020. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 16.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.06.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.07.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 09.07.2020. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 09.07.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 21.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 06.08.2020. годинеЈавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-07-Д-00/20

Јавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-07-Д-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 16.06.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 18.06.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.07.2020. годинеЈавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју (локација 1, 2 и 3), број ВН-08-У-80/20

Јавна набавка услуге одржавањa система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју (локација 1, 2 и 3), број ВН-08-У-80/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.06.2020. године.

Рок за подношење понуда: 02.07.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.06.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.06.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 19.06.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 03.07.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.07.2020. годинеПреговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-01-Д-00/20П

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, број набавке ВН-01-Д-00/20П

Овде можете преузети документа:
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.05.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.05.2020. годинеЈавна набавка услуге одржавања лифтова, број МВ-08-У-00/20

Јавна набавка услуге одржавања лифтова, број МВ-08-У-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.05.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.05.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233039

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.05.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.05.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 27.05.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.06.2020. године