Јавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19

Јавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 30.08.2019. године
Датум: 30.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-11-Р-00/19

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-11-Р-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.08.2019. године
Датум: 21.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19

Јавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 12.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 11.07.2019. године Измењена конкурсна документација Објављено 29.07.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 01.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 19.08.2019. године Обавештење о…
Датум: 11.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавку грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-08-Р-00/19

Јавна набавку грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-08-Р-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 08.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 06.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 06.06.2019. године Одлука о обустави поступка Објављено 15.07.2019. године Обавештење о обустави поступка Објављено 26.07.2019. године
Датум: 6.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна нaбавка радова – Замена дотрајале хидрантске и спринклер мреже у гаражама, замена хидрантских вентила са једноручним, замена дотрајалих хидрантских ормана са инокс орманима, број ВН-07-Р-40/19

Јавна нaбавка радова – Замена дотрајале хидрантске и спринклер мреже у гаражама, замена хидрантских вентила са једноручним, замена дотрајалих хидрантских ормана са инокс орманима, број ВН-07-Р-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 05.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 05.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 11.07.2019….
Датум: 5.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на уређењу простора ради формирања контролно оперативног центра у гаражи „Масарикова“, број ВН-06-Р-00/19

Јавна набавка радова на уређењу простора ради формирања контролно оперативног центра у гаражи „Масарикова“, број ВН-06-Р-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.05.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.06.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.05.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.05.2019. године Измењена конкурсна документација Објављено 06.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 24.06.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 25.06.2019. године
Датум: 21.5.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на реконструкцији спринклер станице на блоку 43, број ВН-05-Р-50/19

Јавна набавка радова на реконструкцији спринклер станице на блоку 43, број ВН-05-Р-50/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.04.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.05.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213492. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 19.04.2019. године Конкурсна документација Објављено 19.04.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 23.05.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.05.2019. године
Датум: 19.4.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на повезивању система за праћење слободних паркинг места на електричну мрежу, број МВ-01-Р-80/19

Јавна набавка радова на повезивању система за праћење слободних паркинг места на електричну мрежу, број МВ-01-Р-80/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.04.2019. године. Рок за подношење понуда: 22.04.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.04.2019. године Конкурсна документација Објављено 11.04.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 25.04.2019. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.05.2019. године
Датум: 11.4.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/19

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.03.2019. године. Рок за подношење понуда: 19.04.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.03.2019. године Конкурсна документација Објављено 20.03.2019. године Одлука о признавању квалификације Објављено 14.05.2019. године
Датум: 20.3.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/19

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.03.2019. године. Рок за подношење понуда: 17.04.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 18.03.2019. године Конкурсна документација Објављено 18.03.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.04.2019. године Одлука о обустави поступка Објављено 23.04.2019. године Обавештење о обустави поступка Објављено 09.05.2019. године
Датум: 18.3.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon