Јавна набавка радова на изградњи објеката Б, Ц, Д – проширени Међународни терминал, са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-00/20

Јавна набавка радова на изградњи објеката Б, Ц, Д – проширени Међународни терминал, са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-00/20 Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.01.2020. године. Рок за подношење понуда: 19.02.2020. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 21.02.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2020. године Конкурсна документација Објављено 20.01.2020. године Додатно појашњење бр….
Датум: 20.1.2020| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-16-Р-50/19

Јавна набавка радова на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-16-Р-50/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.12.2019. године. Рок за подношење понуда: 13.01.2020. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.12.2019. године Конкурсна документација Објављено 13.12.2019. године Одлука о обустави поступка Објављено 06.02.2020. године Обавештење о обустави поступка Објављено 20.02.2020….
Датум: 13.12.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радовa на текућем одржавању пословног објекта Улазна партија у комплексу Међународни терминал у Блоку 43, број ВН-14-Р-50/19

Јавна набавка радовa на текућем одржавању пословног објекта Улазна партија у комплексу Међународни терминал у Блоку 43, број ВН-14-Р-50/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.11.2019. године. Рок за подношење понуда: 05.12.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.11.2019. године Конкурсна документација Објављено 05.11.2019. године Измењена конкурсна документација Објављено 02.12.2019….
Датум: 5.11.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара гасом у архивском делу објекта царине, са услугом израде техничке документације, број ВН-13-Р-50/19

Јавна набавка радова на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара гасом у архивском делу објекта царине, са услугом израде техничке документације, број ВН-13-Р-50/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.10.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.11.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.10.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.10.2019. године Одлука о обустави поступка Објављено 26.11.2019. године Обавештење…
Датум: 21.10.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка Радови на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-10-Р-50/19

Јавна набавка Радови на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-10-Р-50/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.10.2019. године. Рок за подношење понуда: 12.11.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=227281. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.10.2019. године Конкурсна документација Објављено 11.10.2019. године Одлука о обустави поступка Објављено 14.11.2019. године Обавештење о обустави поступка Објављено 29.11.2019. године
Датум: 11.10.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19

Јавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 04.10.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 30.08.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 23.09.2019….
Датум: 30.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-11-Р-00/19

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-11-Р-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.08.2019. године. Рок за подношење понуда: 20.09.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.08.2019. године Конкурсна документација Објављено 21.08.2019. године Одлука о признавању квалификације Објављено 25.09.2019. године Обавештење о признавању квалификације Објављено 08.10.2019. године Позив за подношење понуда – Друга…
Датум: 21.8.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19

Јавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.07.2019. године. Рок за подношење понуда: 12.08.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.07.2019. године Конкурсна документација Објављено 11.07.2019. године Измењена конкурсна документација Објављено 29.07.2019. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 01.08.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 19.08.2019. године Обавештење о…
Датум: 11.7.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавку грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-08-Р-00/19

Јавна набавку грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-08-Р-00/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 08.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 06.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 06.06.2019. године Одлука о обустави поступка Објављено 15.07.2019. године Обавештење о обустави поступка Објављено 26.07.2019. године
Датум: 6.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна нaбавка радова – Замена дотрајале хидрантске и спринклер мреже у гаражама, замена хидрантских вентила са једноручним, замена дотрајалих хидрантских ормана са инокс орманима, број ВН-07-Р-40/19

Јавна нaбавка радова – Замена дотрајале хидрантске и спринклер мреже у гаражама, замена хидрантских вентила са једноручним, замена дотрајалих хидрантских ормана са инокс орманима, број ВН-07-Р-40/19 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.06.2019. године. Рок за подношење понуда: 05.07.2019. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.06.2019. године Конкурсна документација Објављено 05.06.2019. године Одлука о додели уговора Објављено 11.07.2019….
Датум: 5.6.2019| Категорија: Јавне набавке, Радови|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon