Јавна набавка радова на изградњи објеката Б, Ц, Д – проширени Међународни терминал, са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-00/20

Јавна набавка радова на изградњи објеката Б, Ц, Д – проширени Међународни терминал, са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-00/20


Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.01.2020. године.

Рок за подношење понуда: 19.02.2020. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 21.02.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233667

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2020. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.01.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 28.01.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 28.01.2020. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 28.01.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 03.02.2020. године
word-icon1Друга измена конкурсне документације Објављено 03.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 4 Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 5 Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 6 Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 7 Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 7а Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 8 Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 9 Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 10 Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Трећа измена конкурсне документације Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 18.02.2020. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 11 Објављено 20.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.03.2020. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 23.03.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 29.05.2020. годинеЈавна набавка радова на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-16-Р-50/19

Јавна набавка радова на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-16-Р-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.12.2019. године.

Рок за подношење понуда: 13.01.2020. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.12.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.12.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 06.02.2020. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 20.02.2020. годинеЈавна набавка радовa на текућем одржавању пословног објекта Улазна партија у комплексу Међународни терминал у Блоку 43, број ВН-14-Р-50/19

Јавна набавка радовa на текућем одржавању пословног објекта Улазна партија у комплексу Међународни терминал у Блоку 43, број ВН-14-Р-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 05.12.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 09.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.11.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 02.12.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 02.12.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 13.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 19.12.2019. годинеЈавна набавка радова на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара гасом у архивском делу објекта царине, са услугом израде техничке документације, број ВН-13-Р-50/19

Јавна набавка радова на уградњи стабилног система за аутоматско гашење пожара гасом у архивском делу објекта царине, са услугом израде техничке документације, број ВН-13-Р-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 20.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.10.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 26.11.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 09.12.2019. годинеЈавна набавка Радови на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-10-Р-50/19

Јавна набавка Радови на проширењу капацитета складиштења горива за потребе грејања на теретном терминалу са израдом техничке документације, број ВН-10-Р-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.10.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.11.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=227281.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.10.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.10.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 14.11.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 29.11.2019. годинеЈавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19

Јавна набавка радова на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42, број ВН-12-Р-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 30.09.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 04.10.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 30.08.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 23.09.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 27.09.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 14.10.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.10.2019. годинеЈавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-11-Р-00/19

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-11-Р-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.08.2019. године.

Рок за подношење понуда: 20.09.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 21.08.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.08.2019. године
word-icon1Одлука о признавању квалификације Објављено 25.09.2019. године
word-icon1Обавештење о признавању квалификације Објављено 08.10.2019. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 1. пут Објављено 25.11.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора – Друга фаза, 1. пут Објављено 05.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 1. пут Објављено 18.12.2019. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 2. пут Објављено 19.02.2020. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 05.03.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 18.03.2020. годинеЈавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19

Јавна набавка радова на изградњи паркиралишта Нови Београд са израдом техничке документације, број ВН-09-Р-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.07.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.08.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=219983&idp=219976&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 29.07.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 01.08.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 19.08.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.08.2019. годинеЈавна набавку грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-08-Р-00/19

Јавна набавку грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-08-Р-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 06.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 08.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 06.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 06.06.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 15.07.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 26.07.2019. годинеЈавна нaбавка радова – Замена дотрајале хидрантске и спринклер мреже у гаражама, замена хидрантских вентила са једноручним, замена дотрајалих хидрантских ормана са инокс орманима, број ВН-07-Р-40/19

Јавна нaбавка радова – Замена дотрајале хидрантске и спринклер мреже у гаражама, замена хидрантских вентила са једноручним, замена дотрајалих хидрантских ормана са инокс орманима, број ВН-07-Р-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 05.07.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213945.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.06.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 11.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.07.2019. године