Јавна набавка радова на реконструкцији спринклер станице на блоку 43, број ВН-05-Р-50/19

Јавна набавка радова на реконструкцији спринклер станице на блоку 43, број ВН-05-Р-50/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 20.05.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213492.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 19.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 19.04.2019. годинеЈавна набавка радова на повезивању система за праћење слободних паркинг места на електричну мрежу, број МВ-01-Р-80/19

Јавна набавка радова на повезивању система за праћење слободних паркинг места на електричну мрежу, број МВ-01-Р-80/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.04.2019. године.

Рок за подношење понуда: 22.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 11.04.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 11.04.2019. годинеЈавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/19

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 19.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 20.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.03.2019. годинеЈавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/19

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 17.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.03.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.04.2019. годинеЈавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/19

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.03.2019. године.

Рок за подношење понуда: 12.04.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 13.03.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 13.03.2019. годинеЈавна набавка радова на текућем – инвестиционом одржавању објеката гаража, број ВН-01-Р-40/19

Јавна набавка радова на текућем – инвестиционом одржавању објеката гаража, број ВН-01-Р-40/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 04.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.02.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.03.2019. годинеЈавна набавкa радова на текућем – инвестиционом одржавању гаража, број ВН-12-Р-40/18

Јавна набавкa радова на текућем – инвестиционом одржавању гаража, број ВН-12-Р-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.01.2019. године.

Рок за подношење понуда: 18.01.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 29.01.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 26.02.2019. годинеЈавна набавкa радова на постављању и повезивању оптичке мреже на 19 локација у предузећу, број ВН-11-Р-00/18

Јавна набавкa радова на постављању и повезивању оптичке мреже на 19 локација у предузећу, број ВН-11-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.12.2018. године.

Рок за подношење понуда: 01.02.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 05.02.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 28.12.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 28.12.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 30.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели оквирног споразума Објављено 01.03.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом оквирном споразуму Објављено 21.03.2019. годинеЈавна набавка радова на адаптацији царинских и магацинских просторија на Mеђународном терминалу комплекса ЈКП „Паркинг сервис”, број ВН-10-Р-00/18

Јавна набавка радова на адаптацији царинских и магацинских просторија на Mеђународном терминалу комплекса ЈКП „Паркинг сервис”, број ВН-10-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.12.2018. године.

Рок за подношење понуда: 11.01.2019. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 14.01.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 27.12.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 27.12.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 09.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 09.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 24.01.2019. годинеЈавна нaбавка радова на адаптацији канцеларија службе за инвестиције и изградњу, број ВН-08-Р-00/18

Јавна нaбавка радова на адаптацији канцеларија службе за инвестиције и изградњу, број ВН-08-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.12.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 12.12.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 13.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 03.12.2018. године
word-icon1Измена конкурсне документације Објављено 03.12.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 03.12.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 07.12.2018. године
word-icon1Друга измена конкурсне документације Објављено 07.12.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 07.12.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 03.01.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 16.01.2019. године