Јавна набавка електро радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-06-Р-00/18

Јавна набавка електро радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-06-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење пријава: 27.02.2018. године.

Рок за подношење понуда: 29.03.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење пријава Објављено 27.02.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 27.02.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 20.04.2018. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 03.05.2018. годинеЈавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-07-Р-00/18

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-07-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење пријава: 21.02.2018. године.

Рок за подношење понуда: 23.03.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење пријава Објављено 21.02.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 21.02.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.03.2018. године
word-icon1Одлука о признавању квалификације Објављено 05.04.2018. године
word-icon1Обавештење о признавању квалификације Објављено 20.04.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 1. пут Објављено 13.06.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора – Друга фаза, 1. пут Објављено 22.06.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 1. пут Објављено 03.07.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 2. пут Објављено 05.11.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 19.11.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 2. пут Објављено 05.12.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 3. пут Објављено 06.11.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.12.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 3. пут Објављено 09.01.2019. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 4. пут Објављено 03.04.2019. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 5. пут Објављено 12.04.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 15.04.2019. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 6. пут Објављено 16.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 4. пут Објављено 22.04.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 24.04.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 5. пут Објављено 14.05.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора – Друга фаза, 6. пут Објављено 15.05.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 6. пут Објављено 03.06.2019. годинеЈавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-05-Р-00/18

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-05-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.02.2018. године.

Рок за подношење понуда: 16.03.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 14.02.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 14.02.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 23.02.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 01.03.2018. године
word-icon1Одлука о признавању квалификације Објављено 23.03.2018. године
word-icon1Обавештење о признавању квалификације – Прва фаза Објављено 03.04.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 1. пут Објављено 17.07.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 17.08.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.10.2018. годинеЈавна набавка радова на довођењу непрекидног напајања на инфо таблама, број ВН-04-Р-00/18

Јавна набавка радова на довођењу непрекидног напајања на инфо таблама, број ВН-04-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.02.2018. године.

Рок за подношење понуда: 14.03.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 12.02.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 12.02.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 02.03.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 02.03.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 12.03.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.03.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 02.04.2018. годинеЈавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Пионирски парк“ у Београду, са услугом израде техничке документације, број ВН-09-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Пионирски парк“ у Београду, са услугом израде техничке документације, број ВН-09-Р-40/17


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.01.2018. године.

Рок за подношење понуда: 09.02.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180119.

Овде можете преузети документа:
Претходно обавештење Објављено 07.07.2017. године
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.01.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 31.01.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 23.02.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.02.2018. године
word-icon1Одлука о измени уговора Објављено 28.01.2019. годинеЈавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, број ВН-02-Р-00/18

Јавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, број ВН-02-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.02.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 01.03.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178434.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.01.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 12.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 17.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 18.01.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 02.02.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 02.02.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.03.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.03.2018. годинеЈавна набавка радова на редовном одржавању објеката и других неопходних радова са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-40/18

Јавна набавка радова на редовном одржавању објеката и других неопходних радова са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-40/18


Датум објављивања позива: 03.01.2018. године.

Рок за подношење понуда: 02.02.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 05.02.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178437.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.01.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.01.2018. године
word-icon1Измена конкурсне документације Објављено 29.01.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 29.01.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 08.02.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 21.02.2018. годинеЈавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Масарикова“ са услугом израде техничке документације, број ВН-08-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Масарикова“ са услугом израде техничке документације, број ВН-08-Р-40/17


Датум објављивања позива: 16.10.2017. године.

Рок за подношење понуда: 31.10.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172838.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 16.10.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 16.10.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.10.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 20.10.2017. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 20.10.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 08.11.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 15.11.2017. годинеЈавна нaбавка радова на текућем одражавању објеката гаража: Медаковић 1, Медаковић 2, Центротекстил и Јулино брдо, број ВН-07-Р-40/17

Јавна нaбавка радова на текућем одражавању објеката гаража: Медаковић 1, Медаковић 2, Центротекстил и Јулино брдо, број ВН-07-Р-40/17


Датум објављивања позива: 18.08.2017. године.

Рок за подношење понуда: 04.09.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168518.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Додатно појашњење Објављено 25.08.2017. године
word-icon1Конкурсна документација – измена Објављено 25.08.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.09.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.10.2017. годинеЈавна нaбавка радова на демонтажи конструкције Фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Вишка“, број ВН-06-Р-40/17

Јавна нaбавка радова на демонтажи конструкције Фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Вишка“, број ВН-06-Р-40/17


Датум објављивања позива: 18.08.2017. године.

Рок за подношење понуда: 18.09.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 31.08.2017. године
word-icon1Додатнo појашњењe бр. 1 Објављено 08.09.2017. године
word-icon1Измењена конкурсна документација – измена 2 Објављено 08.09.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 14.09.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.09.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.09.2017. године