Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Пионирски парк“ у Београду, са услугом израде техничке документације, број ВН-09-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Пионирски парк“ у Београду, са услугом израде техничке документације, број ВН-09-Р-40/17


Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.01.2018. године.

Рок за подношење понуда: 09.02.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180119.

Овде можете преузети документа:
Претходно обавештење Објављено 07.07.2017. године
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 25.01.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 25.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 31.01.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 23.02.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.02.2018. године
word-icon1Одлука о измени уговора Објављено 28.01.2019. годинеЈавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, број ВН-02-Р-00/18

Јавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, број ВН-02-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.02.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 01.03.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178434.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 04.01.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 12.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 17.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 18.01.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 02.02.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 02.02.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.03.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 27.03.2018. годинеЈавна набавка радова на редовном одржавању објеката и других неопходних радова са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-40/18

Јавна набавка радова на редовном одржавању објеката и других неопходних радова са услугом израде техничке документације, број ВН-01-Р-40/18


Датум објављивања позива: 03.01.2018. године.

Рок за подношење понуда: 02.02.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 05.02.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178437.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 03.01.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 03.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.01.2018. године
word-icon1Измена конкурсне документације Објављено 29.01.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 29.01.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 08.02.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 21.02.2018. годинеЈавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Масарикова“ са услугом израде техничке документације, број ВН-08-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Масарикова“ са услугом израде техничке документације, број ВН-08-Р-40/17


Датум објављивања позива: 16.10.2017. године.

Рок за подношење понуда: 31.10.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172838.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 16.10.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 16.10.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.10.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 20.10.2017. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 20.10.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 08.11.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 15.11.2017. годинеЈавна нaбавка радова на текућем одражавању објеката гаража: Медаковић 1, Медаковић 2, Центротекстил и Јулино брдо, број ВН-07-Р-40/17

Јавна нaбавка радова на текућем одражавању објеката гаража: Медаковић 1, Медаковић 2, Центротекстил и Јулино брдо, број ВН-07-Р-40/17


Датум објављивања позива: 18.08.2017. године.

Рок за подношење понуда: 04.09.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168518.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Додатно појашњење Објављено 25.08.2017. године
word-icon1Конкурсна документација – измена Објављено 25.08.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 26.09.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.10.2017. годинеЈавна нaбавка радова на демонтажи конструкције Фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Вишка“, број ВН-06-Р-40/17

Јавна нaбавка радова на демонтажи конструкције Фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Вишка“, број ВН-06-Р-40/17


Датум објављивања позива: 18.08.2017. године.

Рок за подношење понуда: 18.09.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168510.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 18.08.2017. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 31.08.2017. године
word-icon1Додатнo појашњењe бр. 1 Објављено 08.09.2017. године
word-icon1Измењена конкурсна документација – измена 2 Објављено 08.09.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 14.09.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 22.09.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.09.2017. годинеЈавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гаража са услугом израде техничке документације

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гаража са услугом израде техничке документације

Овде можете преузети документа:
word-icon1Претходно обавештење о намери наручиоца Објављено 07.07.2017. годинеЈавна набавка радова на текућем одржавању гаража

Јавна набавка радова на текућем одржавању гаража

Овде можете преузети документа:
word-icon1Претходно обавештење о намери наручиоца Објављено 07.07.2017. годинеЈавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17

Јавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17


Датум објављивања позива: 16.05.2017. године.

Рок за подношење понуда: 15.06.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160745.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 16.05.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 16.05.2017. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 21.06.2017. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 28.06.2017. годинеЈавна набавка електро радовa на уградњи хидрантске мреже на првом спрату „Мостарске петље“, број МВ-01-Р-50/17

Јавна набавка електро радовa на уградњи хидрантске мреже на првом спрату „Мостарске петље“, број МВ-01-Р-50/17


Датум објављивања позива: 24.03.2017. године.

Рок за подношење понуда: 03.04.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156654.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.03.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.03.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 12.04.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.04.2017. године