Јавна нaбавка радова на текућем одражавању објеката гаража: Медаковић 1, Медаковић 2, Центротекстил и Јулино брдо, број ВН-07-Р-40/17

Јавна нaбавка радова на текућем одражавању објеката гаража: Медаковић 1, Медаковић 2, Центротекстил и Јулино брдо, број ВН-07-Р-40/17 Датум објављивања позива: 18.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 04.09.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда:https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168518. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 18.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 18.08.2017. године Додатно појашњење Објављено 25.08.2017. године Конкурсна документација – измена Објављено 25.08.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 26.09.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.10.2017….
Датум: 18.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна нaбавка радова на демонтажи конструкције Фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Вишка“, број ВН-06-Р-40/17

Јавна нaбавка радова на демонтажи конструкције Фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Вишка“, број ВН-06-Р-40/17 Датум објављивања позива: 18.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 18.09.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168510. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 18.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 18.08.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 31.08.2017. године Додатнo појашњењe бр. 1 Објављено 08.09.2017. године Измењена конкурсна документација – измена 2 Објављено 08.09.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено…
Датум: 18.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гаража са услугом израде техничке документације

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гаража са услугом израде техничке документације Овде можете преузети документа: Претходно обавештење о намери наручиоца Објављено 07.07.2017. године
Датум: 7.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на текућем одржавању гаража

Јавна набавка радова на текућем одржавању гаража Овде можете преузети документа: Претходно обавештење о намери наручиоца Објављено 07.07.2017. године
Датум: 7.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17

Јавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17 Датум објављивања позива: 16.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.06.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160745. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 16.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 16.05.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 21.06.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 28.06.2017. године
Датум: 16.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка електро радовa на уградњи хидрантске мреже на првом спрату „Мостарске петље“, број МВ-01-Р-50/17

Јавна набавка електро радовa на уградњи хидрантске мреже на првом спрату „Мостарске петље“, број МВ-01-Р-50/17 Датум објављивања позива: 24.03.2017. године. Рок за подношење понуда: 03.04.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156654. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.03.2017. године Конкурсна документација Објављено 24.03.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 12.04.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.04.2017. године
Датум: 24.3.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/17

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/17 Датум објављивања позива: 28.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 30.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154524. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.02.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 11.04.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 26.04.2017. године
Датум: 28.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/17

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/17 Датум објављивања позива: 10.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153379. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.02.2017. године Одлука о признавању квалификације Објављено 28.03.2017. године Обавештење о признавању квалификације Објављено 21.04.2017. године Позив за подношење понуда – Друга…
Датум: 10.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/17

Јавна набавка радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/17 Датум објављивања позива: 08.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 10.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=153247&idp=153243&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 08.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 08.02.2017. године Одлука о признавању квалификације Објављено 04.04.2017. године Обавештење о признавању квалификације Објављено 19.04.2017. године Позив за подношење понуда – Друга фаза, 1. пут Објављено 04.10.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 17.10.2017. године Обавештење…
Датум: 8.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на инвестиционом и редовном одржавању вишеетажних гаража и гаража са резервисаним паркинг местима, број ВН-01-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и редовном одржавању вишеетажних гаража и гаража са резервисаним паркинг местима, број ВН-01-Р-40/17 Датум објављивања обавештења: 05.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 06.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1338550. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 07.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.02.2017. године
Датум: 5.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon