Јавна набавка радова на текућем одржавању гаража

Јавна набавка радова на текућем одржавању гаража Овде можете преузети документа: Претходно обавештење о намери наручиоца Објављено 07.07.2017. године
Датум: 7.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17

Јавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17 Датум објављивања позива: 16.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.06.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160745. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 16.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 16.05.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 21.06.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 28.06.2017. године
Датум: 16.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка електро радовa на уградњи хидрантске мреже на првом спрату „Мостарске петље“, број МВ-01-Р-50/17

Јавна набавка електро радовa на уградњи хидрантске мреже на првом спрату „Мостарске петље“, број МВ-01-Р-50/17 Датум објављивања позива: 24.03.2017. године. Рок за подношење понуда: 03.04.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156654. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.03.2017. године Конкурсна документација Објављено 24.03.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 12.04.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 24.04.2017. године
Датум: 24.3.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/17

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/17 Датум објављивања позива: 28.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 30.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154524. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.02.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 11.04.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 26.04.2017. године
Датум: 28.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/17

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/17 Датум објављивања позива: 10.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153379. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.02.2017. године Одлука о признавању квалификације Објављено 28.03.2017. године Обавештење о признавању квалификације Објављено 21.04.2017. године Позив за подношење понуда – Друга…
Датум: 10.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/17

Јавна набавка радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/17 Датум објављивања позива: 08.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 10.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=153247&idp=153243&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 08.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 08.02.2017. године Одлука о признавању квалификације Објављено 04.04.2017. године Обавештење о признавању квалификације Објављено 19.04.2017. године Позив за подношење понуда – Друга фаза, 1. пут Објављено 04.10.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 17.10.2017. године Обавештење…
Датум: 8.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на инвестиционом и редовном одржавању вишеетажних гаража и гаража са резервисаним паркинг местима, број ВН-01-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и редовном одржавању вишеетажних гаража и гаража са резервисаним паркинг местима, број ВН-01-Р-40/17 Датум објављивања обавештења: 05.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 06.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1338550. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 07.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.02.2017. године
Датум: 5.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, са израдом Пројекта за извођење, број ВН-12-Р-00/16

Јавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, са израдом Пројекта за извођење, број ВН-12-Р-00/16 Датум објављивања обавештења: 26.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 10.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=150683. Овде можете преузети документа: Претходно обавештење о намери наручиоца Објављено 04.01.2016. године Позив за подношење понуда Објављено 26.12.2016. године Конкурсна документација Објављено 26.12.2016. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.12.2016. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 29.12.2016. године Одлука…
Датум: 26.12.2016| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова за израду и монтажу разводног ормара у трафостаници за компензацију реактивне енергије, број МВ-02-Р-00/16

Јавна набавка радова за израду и монтажу разводног ормара у трафостаници за компензацију реактивне енергије, број МВ-02-Р-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 21.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 01.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1294792. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 21.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 21.11.2016. године Додатно појашњење  Објављено 28.11.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 12.12.2016. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 11.01.2017. године
Датум: 21.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка радова за реконструкцију електро инсталација у подземној гаражи „Пионирски парк“, број ВН-09-Р-40/16

Јавна набавка радова за реконструкцију електро инсталација у подземној гаражи „Пионирски парк“, број ВН-09-Р-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 09.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 09.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147272. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 09.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 09.11.2016. године Додатно појашњење  Објављено 01.12.2016. године Додатно појашњење бр. 2  Објављено 05.12.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 06.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено…
Датум: 9.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Радови|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon