Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/17

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-04-Р-00/17


Датум објављивања позива: 28.02.2017. године.

Рок за подношење понуда: 30.03.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154524.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 28.02.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 28.02.2017. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 11.04.2017. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 26.04.2017. годинеЈавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/17

Јавна набавка радовa на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-03-Р-00/17


Датум објављивања позива: 10.02.2017. године.

Рок за подношење понуда: 13.03.2017. године, 11.00 часова.


Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153379.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.02.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.02.2017. године
word-icon1Одлука о признавању квалификације Објављено 28.03.2017. године
word-icon1Обавештење о признавању квалификације Објављено 21.04.2017. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 1. пут Објављено 26.05.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 08.06.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 1. пут Објављено 22.06.2017. годинеЈавна набавка радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/17

Јавна набавка радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, број ВН-02-Р-00/17


Датум објављивања позива: 08.02.2017. године.

Рок за подношење понуда: 10.03.2017. године, 11.00 часова.


Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=153247&idp=153243&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 08.02.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 08.02.2017. године
word-icon1Одлука о признавању квалификације Објављено 04.04.2017. године
word-icon1Обавештење о признавању квалификације Објављено 19.04.2017. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 1. пут Објављено 04.10.2017. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 17.10.2017. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 30.10.2017. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 2. пут Објављено 31.10.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 10.11.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 29.11.2017. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 3. пут Објављено 20.02.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 4. пут Објављено 01.03.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора – Друга фаза, 3. пут Објављено 02.03.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора – Друга фаза, 4. пут Објављено 13.03.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 3. пут Објављено 16.03.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда – Друга фаза, 5. пут Објављено 28.03.2018. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Друга фаза, 4. пут Објављено 30.03.2018. године
word-icon1Обавештење о продужења рока за подношење понуда – Друга фаза, 5. пут Објављено 03.04.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора – Друга фаза, 5. пут Објављено 20.04.2018. године
word-icon1Обавештење о додели уговора – Друга фаза, 5. пут Објављено 15.05.2018. годинеЈавна набавка радова на инвестиционом и редовном одржавању вишеетажних гаража и гаража са резервисаним паркинг местима, број ВН-01-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и редовном одржавању вишеетажних гаража и гаража са резервисаним паркинг местима, број ВН-01-Р-40/17


Датум објављивања обавештења: 05.01.2017. године.

Рок за подношење понуда: 06.02.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1338550.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.01.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.01.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 07.02.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.02.2017. годинеЈавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, са израдом Пројекта за извођење, број ВН-12-Р-00/16

Јавна набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43, са израдом Пројекта за извођење, број ВН-12-Р-00/16


Датум објављивања обавештења: 26.12.2016. године.

Рок за подношење понуда: 10.01.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда:

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=150683.

Овде можете преузети документа:
Претходно обавештење о намери наручиоца Објављено 04.01.2016. године
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.12.2016. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.12.2016. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.12.2016. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 29.12.2016. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 13.01.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.02.2017. годинеЈавна набавка радова за израду и монтажу разводног ормара у трафостаници за компензацију реактивне енергије, број МВ-02-Р-00/16

Јавна набавка радова за израду и монтажу разводног ормара у трафостаници за компензацију реактивне енергије, број МВ-02-Р-00/16


Датум објављивања позива за подношење понуда : 21.11.2016. године.

Рок за подношење понуда: 01.12.2016. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1294792.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда  Објављено 21.11.2016. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 21.11.2016. године
word-icon1Додатно појашњење  Објављено 28.11.2016. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 12.12.2016. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 11.01.2017. годинеЈавна набавка радова за реконструкцију електро инсталација у подземној гаражи „Пионирски парк“, број ВН-09-Р-40/16

Јавна набавка радова за реконструкцију електро инсталација у подземној гаражи „Пионирски парк“, број ВН-09-Р-40/16


Датум објављивања позива за подношење понуда : 09.11.2016. године.

Рок за подношење понуда: 09.12.2016. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147272.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда  Објављено 09.11.2016. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 09.11.2016. године
word-icon1Додатно појашњење  Објављено 01.12.2016. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2  Објављено 05.12.2016. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 06.01.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 20.01.2017. годинеЈавна набавка радова на демонтажи конструкције фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Симпо”, број ВН-11-Р-40/16

Јавна набавка радова на демонтажи конструкције фаст парка на локацији посебног паркиралишта „Симпо”, број ВН-11-Р-40/16


Датум објављивања позива за подношење понуда : 11.07.2016. године.

Рок за подношење понуда: 10.08.2016. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=138600  .

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда  Објављено 11.07.2016. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 11.07.2016. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1  Објављено 25.07.2016. године
word-icon1Измењена конкурсна документација  Објављено 25.07.2016. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 24.08.2016. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 12.09.2016. годинеЈавна набавка радова на уређењу и опремању пословног простора за потребе корисничког сервиса, број МВ-01-Р-00/16

Јавна набавка радова на уређењу и опремању пословног простора за потребе корисничког сервиса, број МВ-01-Р-00/16


Датум објављивања позива за подношење понуда : 30.05.2016. године.

Рок за подношење понуда: 09.06.2016. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=135298 .

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда  Објављено 30.05.2016. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 30.05.2016. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1  Објављено 03.06.2016. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 13.06.2016. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 14.06.2016. годинеЈавна нaбавка радова на реконструкцији система за вентилацију и гасну детекцију у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-10-Р-40/16

Јавна нaбавка радова на реконструкцији система за вентилацију и гасну детекцију у гаражи „Пионирски парк“, број ВН-10-Р-40/16


Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.05.2016. године.

Рок за подношење понуда: 23.06.2016. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=134807 .

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда  Објављено 24.05.2016. године
word-icon1Конкурсна документација  Објављено 24.05.2016. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1  Објављено 03.06.2016. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2  Објављено 10.06.2016. године
word-icon1Одлука о додели уговора  Објављено 21.07.2016. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору  Објављено 09.08.2016. године