Ценовник – Зонско паркирање

Зона A – Љубичаста зона

Услуга Цена
е-Паркинг карта (за започетих пола сата паркирања) 100.00
е-Дневна паркинг карта (еДПК) 1870.00
*Временско ограничење паркирања у зони А је 30 минута

Зона 1 – Црвена зона

Услуга Цена
е-Паркинг карта (за започети сат паркирања) 56.00
е-Паркинг карта (за започетих пола сата продуженог паркирања) 100.00
е-Дневна паркинг карта (еДПК) 1870.00
*Продужено време паркирања у црвеној зони је 30 минута

Зона 2 – Жута зона

Услуга Цена
е-Паркинг карта (за започети сат паркирања) 48.00
е-Паркинг карта (за започети сат продуженог паркирања) 180.00
е-Дневна паркинг карта (еДПК) 1870.00

Зона 3 – Зелена зона

Услуга Цена
е-Паркинг карта (за започети сат паркирања) 41.00
е-Паркинг карта (за започети сат продуженог паркирања) 140.00
е-Дневна паркинг карта (еДПК) 1870.00

Општа паркиралишта изван зонираног подручја

Услуга Цена
е-Паркинг карта (за започети сат паркирања) 31.00
е-Вишесатна паркинг карта 150.00
е-Дневна паркинг карта (еДПК) 720.00

Повлашћене категорије корисника у зонираном подручју

Услуга Цена
Месечна претплата за станаре 457.00
Месечна претплата за правна лица и предузетнике - зона А 9130.00
Месечна претплата за правна лица и предузетнике - зона 1 9130.00
Месечна претплата за правна лица и предузетнике - зона 2 6176.00
Месечна претплата за правна лица и предузетнике - зона 3 4106.00
Месечнa претплaтa зa прaвнa лицa и предузетнике - Општa пaркирaлиштa извaн зонирaног подручјa 3084.00