Гараже – накнада штете

Ценовник

Услуга Цена
За оштећење рампе 4000.00
За оштећење стубића на обарање 4000.00
За изгубљену или оштећену пластичну картицу 650.00
За пластичну претплатничку картицу 650.00