Накнада штете

Ценовник

Услуга Цена
За оштећење рампе 4000.00
За оштећење стубића на обарање 4000.00
За изгубљену или оштећену пластичну картицу 650.00
За пластичну претплатничку картицу 650.00
За изгубљену или оштећену ТАГ налепницу 650.00