Накнаде у гаражама и паркиралиштима

Ценовник

Услуга Цена
Накнада за оштећење рампе 4000.00
Накнада за оштећење стубића на обарање 4000.00
Накнада за изгубљену или оштећену пластичну картицу 650.00
Накнада за пластичну претплатничку картицу 650.00
Накнада за ТАГ налепницу 650.00
Накнада за ТАГ привезак 200.00