Пешачка зона – посебно обележена паркинг места

Паркирање возила на посебно обележеном паркинг месту за снабдевање на ободу пешачких зона

Услуга Цена
За сваки први започети час возила макс. дозвољене носивости 3,5т 3000.00
За сваки наредни час возила макс. дозвољене носивости 3,5т 5000.00