дебитна-паркинг-картица-предња-страна-линк-за-wеб1

Дебитна паркинг картица

Дебитна паркинг картица је новчана вредносна картица, која омогућава корисницима улазак-излазак са паркиралишта без одласка на благајну, при чему се вредност дебитне паркинг картице умањује за време проведено на паркиралишту.
Коришћењем ове картице поједностављен је и убрзан улазак и излазак са паркиралишта (не користи се готов новац, већ средства депонована на картици).
ДИРЕКТНА ПРОДАЈА
Дебитне паркинг картице вредности 1.000, 3.000 и 5.000 динара могу се купити у Корисничком сервису и на благајнама гаража Обилићев венац, Масарикова, Зелени венац, Пионирски парк, Вуков споменик и на паркиралиштима Славија и Сава центар.
ЗАХТЕВ
За куповину дебитне картице одређене вредности потребно је је поднети захтев:
 • електронски захтев
 • Захтев за куповину дебитне картице и уплатницу корисници (физичка лица) могу преузети на свим објектима на којима картица важи или у Корисничком сервису
ПАРКИНГ ОБЈЕКТИ НА КОЈИМА ВАЖИ
 • Гаража „ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ” – Улица Обилићев венац бр. 14-16
 • Гаража „МАСАРИКОВА” – Улица Масарикова бр. 4
 • Гаража „ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ” – Улица краљице Наталије бр. 13
 • Гаража „ПИОНИРСКИ ПАРК” – Улица Драгослава Јовановића бр. 2
 • Гаража „ВУКОВ СПОМЕНИК” – угао улица Краљице Марије и Рузвелтове
 • Гаража „ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА” – Улица Др Александра Костића бр. 15
 • Гаража „БОТАНИЧКА БАШТА” – Улица војводе Добрњца бр. 10
 • Паркиралиште „НОВИ БЕОГРАД” – Булевар Михајла Пупина бр. 167, испред СО Нови Београд
 • Паркиралиште „ВИШКА” – Улица Максима Горког бр. 2
 • Паркиралиште „ПОЛИТИКА” – Улица Македонска бр. 29
 • Паркиралиште „КАМЕНИЧКА” – Улица Каменичка бр. 8
 • Паркиралиште „ДОЊИ ГРАД” – Улица Карађорђева бр. 2-4
 • Паркиралиште „КАЛЕМЕГДАН” – Улица Мали Калемегдан бб
 • Паркиралиште „ЧУКАРИЦА” – Шумадијски трг, испред СО Чукарица
 • Паркиралиште „ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА” – Улица Живка Давидовића бб
 • Паркиралиште „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” – Улица Тадеуша Кошћушка бр. 63
 • Паркиралиште „САВА ЦЕНТАР” – Улица Милентија Поповића бр. 9
 • Паркиралиште „СЛАВИЈА” – Улица Проте Матеје бр. 1 и 2
 • Паркиралиште „ВМА” – Улица Црнотравска бр. 17
ВРЕДНОСТ
Приликом подношења захтева за куповину дебитне паркинг картице, корисник уписује жељени износ кредита (максимални износ 9.000 динaра)
 • Куповином дебитне паркинг картице са износом од 3.000 динара добијате додатних 150 динара.
 • Куповином дебитне паркинг картице са износом од 5.000 динара добијате додатних 500 динара.
РОК ВАЖЕЊА
Дебитна паркинг картица има важност годину дана од дана израде.
 • Након истека важности дебитне паркинг картице, неискоришћени износ на картици се не може пренети на нову картицу;
 • Корисник, након истека дебитне паркинг картице, не стиче право на повраћај разлике преосталог износа са картице;
 • Корисник истеком рока важности дебитне паркинг картице може поднети нови захтев по утврђеној процедури.
При преузимању дебитне паркинг картице добија се упутство о коришћењу.