Делатност

Основна делатност ЈКП „Паркинг сервис“ је управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта и гаража на територији 10 општина града Београда. У Београду је око 30.000 паркинг места под режимом наплате у зонираном подручју, док се око 9.000 паркинг места налази у гаражама и на паркиралиштима.

ЈКП „Паркинг сервис” управља са 8 ЈАВНИХ ГАРАЖА, 23 ГАРАЖЕ СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА, 15 ПАРКИРАЛИШТА и 2 СМС ПАРКИРАЛИШТА. Гараже и паркиралишта су опремљена најсавременијом аутоматиком и наплатним станицама, што доприноси бржем протоку возила на рампама и поузданој контроли наплате, док се на СМС паркиралиштима примењује систем контроле и наплате паркирања као у зонираним деловима града. Путем инфо-табли и интернет презентације возачи у сваком тренутку могу да се информишу о тренутном броју слободних паркинг места – ГДЕ МОГУ ДА ПАРКИРАМ.

У ужем центру Београда постоје четири паркинг зоне: ЗОНА А, ЦРВЕНА, ЖУТА и ЗЕЛЕНА, које су одређене на основу критеријума оптерећености појединих делова града. Паркирање у зонама је временски ограничено и наплаћује се по утврђеном тарифном систему. Општа паркиралишта изван зонираног подручја обележена су плавом бојом и паркирање је на њима дозвољено без временског ограничења. У појединим улицама у центру града постоје СЕНЗОРИ на паркинг местима, који путем инфо табли пружају возачима информацију о броју слободних паркинг места.

ЈКП „Паркинг сервис” пружа УСЛУГЕ ПРЕНОСА непрописно паркираних и нерегистрованих возила, као и возила из саобраћајних незгода. Пренос возила специјалним возилима „паук” обавља се по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције и Комуналне инспекције, али се дизалице могу ангажовати и од стране приватних лица по унапред утврђеном ценовнику. Механизација којом располажемо користи се и у ванредним околностима и елементарним непогодама, ватрогасним интервенцијама, у случајевима хитне помоћи и у раду комуналних служби. Учествујемо и у организацији саобраћаја приликом одржавања градских манифестација и других специјалних прилика.

На Међународном терминалу корисницима наших услуга на располагању је и паркинг за камионе, услуга складиштења робе, царински преглед.

ISO

ЈКП „Паркинг сервис” је оснивач Удружења паркиралишта Србије (УПС), које има 40 чланицa, и члан је Европске паркинг асоцијације (ЕПА).

Предузеће од 2015. године послује у складу са Међународним стандардом квалитета ISO 9001:2015, а у свом пословању примењује и Систем менаџмента животном средином ISO 14001:2015, Систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду OHSAS 18001, Систем безбедности информација ISO 27001:2013 и Менаџмент квалитетом – задовољство корисника SRPS ISO 10002:2016.

Гаража „Обилићев венац“ добила је 2018. године Парксмарт сертификат и тако постала прва „зелена гаража“ у Европи, а само једна од четири на свету која је испунила критеријуме за добијање бронзаног нивоа сертификата за еколошке гараже.

Основни подаци

Назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД
Скраћени назив: ЈКП „Паркинг сервис“ Београд
Седиште: Београд, Кнеза Вишеслава 27
Матични број: 07046383
ПИБ: 100214228

Заштита података о личности

Лице овлашћено за заштиту података о личности у ЈКП „Паркинг сервис” Београд је Тања Васковић.

Адреса лица за заштиту података о личности: Улица Kнеза Вишеслава бр. 27, Београд

Е-маил адреса: lice.zzpl@parking-servis.co.rs

Број телефона: 011/2228-050

Прочитајте:
Правилник о заштити података о личности