Правни оквир пословања

Правни оквир пословања ЈКП „Паркинг сервис”