Финансијски извештаји

Потврда о пријему исправног редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину
Потврда о пријему исправног консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину
Финансијски извештај за 2013. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
Консолидовани финансијски извештај за 2013. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
IV Ребаланс програма пословања предузећа за 2014. годину
Финансијски извештај за I квартал 2014. године
Финансијски извештај за II квартал 2014. године
Финансијски извештај за III квартал 2014. године
Програм пословања за 2015. годину
Финансијски извештај за IV квартал 2014. године
Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Финансијски извештај за I квартал 2015. године
II Ребаланс програма пословања за 2015. годину
III Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Финансијски извештај за II квартал 2015. године
IV Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Финансијски извештај за III квартал 2015. године
V Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Програм пословања за 2016. годину
Финансијски извештај за IV квартал 2015. године
Финансијски извештај за I квартал 2016. године – први део
Финансијски извештај за I квартал 2016. године – други део
Финансијски извештај за период 01.01.2016 – 30.06.2016. године – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2016 – 30.06.2016. године – други део
Ребаланс програма пословања предузећа за 2016. годину
Финансијски извештај за период 01.01.2016. – 30.09.2016. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2016. – 30.09.2016. – други део
Програм пословања за 2017. годину
Финансијски извештај за период 01.01.2016. – 31.12.2016. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2016. – 31.12.2016. – други део
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 31.03.2017. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 31.03.2017. – други део
Ребаланс програма пословања предузећа за 2017. годину
Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа
Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа
Финансијски извештај за 2016. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 30.06.2017. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 30.06.2017. – други део
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 30.09.2017. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 30.09.2017. – други део
Програм пословања за 2018. годину
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 31.12.2017. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2017. – 31.12.2017. – други део
Финансијски извештај за период 01.01.2018. – 31.03.2018. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2018. – 31.03.2018. – други део
Ребаланс програма пословања предузећа за 2018. годину
Финансијски извештај за 2017. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
Финансијски извештај за период 01.01.2018. – 30.06.2018. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2018. – 30.06.2018. – други део
Финансијски извештај за период 01.01.2018. – 30.09.2018. – први део
Финансијски извештај за период 01.01.2018. – 30.09.2018. – други део
Програм пословања за 2019. годину
Финансијски извештај за период 01.01.2018. – 31.12.2018.