Финансијски извештаји

Потврда о пријему исправног редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину
Потврда о пријему исправног консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину
Финансијски извештај за 2013. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
Консолидовани финансијски извештај за 2013. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
IV Ребаланс програма пословања предузећа за 2014. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2014. до 31.03.2014. године
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.04.2014. до 30.06.2014. године
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.07.2014. до 30.09.2014. године
Програм пословања за 2015. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.10.2014. до 31.12.2014. године
Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015. године
II Ребаланс програма пословања за 2015. годину
III Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015. године
IV Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015. године
V Ребаланс програма пословања за 2015. годину
Програм пословања за 2016. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015. године
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године – други део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.06.2016. године – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.06.2016. године – други део
Ребаланс програма пословања предузећа за 2016. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. године- први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. године – други део
Програм пословања за 2017. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године – други део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. – други део
Ребаланс програма пословања предузећа за 2017. годину
Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа
Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа
Финансијски извештај за 2016. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. – други део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. – други део
Програм пословања за 2018. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. – други део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. – други део
Ребаланс програма пословања предузећа за 2018. годину
Финансијски извештај за 2017. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. – други део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. – први део
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. – други део
Програм пословања за 2019. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019
Ребаланс програма пословања предузећа за 2019. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.
Финансијски извештај за 2018. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019.
Програм пословања за 2020. годину
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године
Финансијски извештај за 2019. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора