Финансијски извештаји

Финансијски извештаји


Потврда о пријему исправног редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину

Потврда о пријему исправног консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину

Финансијски извештај за 2013. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора

Консолидовани финансијски извештај за 2013. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора

IV Ребаланс програма пословања предузећа за 2014. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2014. до 31.03.2014. године

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.04.2014. до 30.06.2014. године

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.07.2014. до 30.09.2014. године

Програм пословања за 2015. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.10.2014. до 31.12.2014. године

Ребаланс програма пословања за 2015. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2015. године

II Ребаланс програма пословања за 2015. годину

III Ребаланс програма пословања за 2015. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015. године

IV Ребаланс програма пословања за 2015. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015. године

V Ребаланс програма пословања за 2015. годину

Програм пословања за 2016. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године – други део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.06.2016. године – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.06.2016. године – други део

Ребаланс програма пословања предузећа за 2016. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. године- први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. године – други део

Програм пословања за 2017. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године – други део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. – други део

Ребаланс програма пословања предузећа за 2017. годину

Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа

Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа

Финансијски извештај за 2016. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. – други део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. – други део

Програм пословања за 2018. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. – други део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. – други део

Ребаланс програма пословања предузећа за 2018. годину

Финансијски извештај за 2017. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. – други део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. – први део

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. – други део

Програм пословања за 2019. годину


Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019

Ребаланс програма пословања предузећа за 2019. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Финансијски извештај за 2018. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Извештај независног ревизора

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019.
Програм пословања за 2020. годину

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године