Лице овлашћено за заштиту података о личности

Лице овлашћено за заштиту података о личности у ЈКП „Паркинг сервис” Београд је Тања Васковић.

Адреса лица за заштиту података о личности: Улица Kнеза Вишеслава бр. 27, Београд

Е-маил адреса: lice.zzpl@parking-servis.co.rs

Број телефона: 011/2228-050