Гараже и паркиралишта

ЈКП „Паркинг сервис“ управља са 8 јавних гаража, капацитета око 2.800 паркинг места и 15 паркиралишта, која се налазе у ужем и ширем градском језгру, на којима је корисницима на располагању око 4.250 паркинг места.

Паркирање у гаражама

  • плаћа се по започетом сату, дневно (једнократно дневно паркирање) или путем месечне претплате, а у зависности од тога за који вид услуге се корисник (физичко или правно лице) одлучи.

Паркирање на паркиралиштима

  • плаћа се по започетом сату, дневно (једнократно дневно паркирање), али постоји и више опција месечне претплате.
  • на паркиралишту „ВМА“ постоји и једнократно седмодневно паркирање. На овом паркиралишту, паркирање до 30 минута је бесплатно за све кориснике.

Особе са инвалидитетом

  • имају право на три часа бесплатног паркирања у свим гаражама и на паркиралиштима.
  • на паркиралишту „ВМА” паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је првих 8 часова.