Гаража „Баба Вишњина”

Адреса: Баба Вишњина 38-42
Број паркинг места за аутомобиле: 351
  • за возила инвалида: 20
Спратност: 6Пo+Пр+5
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: Постоји светлећи инфо знак о броју слободних паркинг места.
Постоје две станице за плаћање.

Ценовник

Услуга Цена
За започети час за путничка возила (до 8 седишта) 120.00
Дневно једнокрaтно пaркирaње зa путничко возило( до 8 седиштa) ( зa непрекидно пaркирaње у трaјaњу 24 чaсовa) 1200.00
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа 14000.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица од 07 до 18 часова (за паркирање најмање 15 и више возила) 4000.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa свaки дaн од 08.00 - 18.00 осим недеље и у дaне држaвних прaзникa 8000.00
Месечна претплата радним даном 17-09, викендом од петка у 17 до понедељка у 09 часова и у дане државних празника 00-24 часа 6000.00
Месечна претплата за путничка возила (радним даном од 18 до 08 х наредног дана, викендом од петка у 18 х до понедељка у 8х - ограничени капацитет) 4500.00
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Услугу претплате физичка и правна лица плаћају месечно или квартално;
  • Физичка и правна лица Уговор о месечној претплати закључују у једној од пословница Корисничког сервиса, с тим што правна лица подносе захтев и по уобичајној процедури закључују Уговор;
  • Уколико корисник – физичко лице, закључи Уговор у периоду од 01. до 15. у месецу, плаћа 50 % износа месечне претплате за текући месец, а након тога плаћа пуну цену за наредне месеце;
  • Уколико корисник – физичко лице, услуга закључи Уговор у периоду од 16. до 31. у месецу, период важења месечне претплате за први месец коришћења гараже је до последњег дана у наредном месецу;
  • Возила са инвалидском налепницом имају право на бесплатно паркирање до 3ч дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.