Паркиралиште „Цветкова пијаца”

Број тренутно слободних паркинг места: 33
Адреса: Живка Давидовића бб
Број паркинг места за аутомобиле: 81
 • за возила инвалида: 1
Спратност: -1+Пр
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
 • Радно време благајне: радним данима 7-19 часова, викендом 7-15 часова. Ван радног времена благајне, паркирање се плаћа на станици за плаћање.
Додатне информације:
Постоји светлећи инфо знак о броју слободних паркинг места.

Ценовник

Услуга Цена
За започети час за путничка возила (до 8 седишта) 60.00
Дневно једнократно паркирање 1000.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 1500.00
Месечна претплата 00-24 часа 4500.00
Месечна претплата за путничка возила од 06 до 20 часова 3000.00
Месечна претплата са ограниченим капацитетом до 30 п.м. за путничка возила станара улица Мајке Кујунџић, Олге Јовановић, Живка Давидовића, Велизара Косановића, Булевар краља Александра, Чардаклијина, Подујевска, Генерала Заха и околних улица од 00 до 24 часа 3000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице. Parking pass и припејд паркинг картицe могу се купити искључиво у току радног времена благајне.
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Месечну претплату за станаре, станари могу користити искључиво уколико имају пребивалиште у једној од наведених улица и аутомобил у свом власништву, што доказују личном картом и саобраћајном дозволом;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате плаћа се по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 16 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит. Кишобран је могуће изнајмити и вратити само у току радног времена благајне.