Гаража „Ботаничка башта”

Број тренутно слободних паркинг места: 88
Адреса: Војводе Добрњца 10
Број паркинг места за аутомобиле: 246
  • за возила инвалида: 1
Спратност: -5По+Пр
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
За започети час за путничка возила (до 8 седишта) 60.00
Дневно једнократно паркирање 1000.00
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа 8000.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 2200.00
Месечна претплата за путничка возила 07-21 час 5000.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa 00-24 чaсa (зa стaнaре згрaдa улицa: Војводе Добрњцa од бројa 2 до 22, Булевaр деспотa Стефaнa од бројa 62 до 95, Цвијићевa број 28, Тaковскa од бројa 45 до 49, Јaше Продaновићa од бројa 1 до 10, Дрaже Пaвловићa од бројa 1 до 15 и Генерaлa Љешaнинa) 3000.00
Месечна претплата за возила правног лица 07-21 час (за паркирање десет и више путничких возила) 4000.00
Месечна претплата на резервисаном паркинг месту 10000.00
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 16 часова;
  • Месечну претплату за станаре, станари могу користити искључиво уколико имају пребивалиште у једној од наведених улица и аутомобил у свом власништву, што доказују личном картом и саобраћајном дозволом;
  • Од укупног броја паркинг места у гаражи „Ботаничка башта” 54 су резервисана паркинг места;
  • Возила са инвалидском налепницом имају право на бесплатно паркирање до 3ч дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.