Гаража „Обилићев венац”

Број тренутно слободних паркинг места: 69
Адреса: Обилићев венац бр. 14 – 16
Улаз у гаражу је из Улице маршала Бирјузова.
Број паркинг места за аутомобиле: 805
 • за возила инвалида: 28
 • породична и паркинг места за труднице: 14
 • паркинг места са пуњачима за возила на електрични погон: 6
Паркинг места за бицикле: 48
Бицикли за изнајмљивање: 15
Спратност: П+7
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације:
Постоје два светлећа инфо знака о броју слободних паркинг места.
Постоје два улаза/излаза из гараже – из Улице маршала Бирјузова.
Постоји девет станица за плаћање.
Поседује станицу са алатом за поправку бицикла.
Постоји лифт.
Постоји компресор за контролу и надувавање пнеуматика.
Станари пешачке зоне Обилићев венац имају право на повлашћену месечну претплату.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 120.00
За сваки започети час за возила на алтернативни и хибридни погон 100.00
Дневно једнократно паркирање 1500.00
Дневно једнократно паркирање возила на алтернативни и хибридни погон 1200.00
Месечна претплата 00-24 часа 17000.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 4000.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 1 године) 273600.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 2 године) 518400.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 3 године) 734400.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 4 године) 921600.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 5 годинa) 1080000.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 6 годинa) 1209600.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 7 годинa) 1310400.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 8 годинa) 1382400.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 9 годинa) 1425600.00
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање за период од 10 годинa) 1440000.00
Месечна претплата за станаре пешачке зоне Обилићев венац - резервисана паркинг места на резервисаном простору (ограничен капацитет) 6500.00
Месечна претплата 00-24 часа за станаре пешачке зоне Обилићев венац - изван резервисаног простора (ограничен капацитет од 50 паркинг места) 13000.00
Месечна претплата 00-24 часа на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање 24000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Услугу претплате на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање корисник плаћа једнократно унапред за жељени период (минимум годину дана, а максимум 10 година);
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 12 часова;
 • Право на повлашћену цену месечне претплате умањену за 20% имају корисници са возилима на алтернативни погон;
 • Возила са инвалидском налепницом имају право на бесплатно паркирање до 3 часа дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
 • Приликом закључења Уговора за месечну претплату у резервисаном простору обезбеђеним стубићем на обарање, потребно је уплатити износ од 5.000 динара на име (обавезног) депозита за даљински управљач;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе и стубића наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • У гаражи, погодности могу да остваре учесници програма за дељење превоза;
 • У гаражи можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит.