Услови за одобравање повлашћене месечне претплате

Услови за одобравање повлашћене месечне претплате

Важна напомена:

Капацитети за претплату су ограничени.

Право на претплату под повлашћеним условима у гаражи „Обилићев венац” имају станари пешачке зоне Обилићев венац са адресом пребивалишта у следећим улицама:

Улица Парна страна Непарна страна
Обилићев венац цела улица цела улица
Сремска цела улица цела улица
Маршала Бирјузова 2 – 34 1 – 35
Царице Милице 14 – 18 15
Цара Лазара 19
Вука Караџића 8 – 14 5 – 11
Кнеза Михаила 2 – 36 1 – 35
Топличин венац 2 1 – 7
Ђуре Јакшића 2 – 8 1 – 11
Змај Јовина 2 – 10 1 – 11
Космајски пролаз

Критеријуми за одобравање месечне претплате у гаражи станарима пешачке зоне:

  • Важи само за физичка лица станаре;

  • Повлашћена месечна претплата се може издати власнику возила или кориснику возила, коме је то својство уписано у саобраћајној дозволи;
  • Пребивалиште се доказује личном картом подносиоца захтева, која мора гласити на адресу подносиоца наведену у захтеву;
  • Адреса пребивалишта у личној карти подносиоца захтева мора бити иста са адресом пребивалишта у саобраћајној дозволи;
  • Кориснику се може одобрити највише једна повлашћена месечна претплата за станаре, уз могућност наизменичног паркирања два возила, под условом да је исто лице власник оба возила. Могућност наизменичног паркирања два возила имају само корисници резервисаног паркинг места у резервисаном простору.