Гаража „Пионирски парк”

Број тренутно слободних паркинг места: 245
Адреса: Драгослава Јовановића бр. 2
Број паркинг места за аутомобиле: 461
 • за возила инвалида: 21
 • паркинг места са пуњачима за возила на електрични погон: 2
Спратност: -3По
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације:
Постоје два светлећа инфо знака о броју слободних паркинг места.
Постоји шест станица за плаћање.
Постоји лифт.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 100.00
Дневно једнократно паркирање 1500.00
Месечна претплата 00-24 часа 16000.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 4000.00
Месечна претплата 06.30-17.30 часова (осим недељом и у дане празника) 10000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомене:
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Станарска претплата у гаражама важи радним даном од 17 до 08 часова, викендом (од петка у 17 часова до понедељка у 08 часова) и празницима од 00 до 24 часа, а у случају задржавања возила ван дозвољеног термина врши се наплата по започетом часу;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 15 часова;
 • Возила са инвалидском налепницом имају право на бесплатно паркирање до 3ч дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • У гаражи можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300,00 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит.