Гараже са резервисаним паркинг местима

ЈКП „Паркинг сервис“ управља са 23 гараже са резервисаним паркинг местима за путничка возила и моторе.

Гараже са резервисаним паркинг местима налазе се у густо насељеним стамбеним зонама и намењене су паркирању возила унапред познатих корисника.

Закуп паркинг места у гаражама овог типа могуће је извршити само на месечном нивоу. Поједини објекти располажу одређеним бројем обележених паркинг места за моторе.

На већини гаража постављена су аутоматска роло и сегментна врата, којима се управља уз помоћ картичне и даљинске контроле приступа. За даљински управљач се уплаћује депозит од 5.000,00 дин.

Гараже са резервисаним паркинг местима се разликују по присуству, односно одсуству, наших радника у њима. У 10 гаража је организован 24-часовни рад радника у 3 смене, у гаражи „Војвођанска 11-15“ организован је рад радника у времену од 20 до 08 часова, у гаражи „Упин” од 06 до 22 часа радним данима, а преосталих 10 гаража функционише без запослених. Гараже свакодневно обилазе пословође, по утврђеном месечном распореду.

Гараже овог типа НИСУ предвиђене за бесплатно паркирање возила са инвалидском налепницом.